zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Niemcy. Ponad 35 proc. energii elektrycznej z OZE w pierwszym półroczu

Strona główna > Archiwa wpisów > Niemcy. Ponad 35 proc. energii elektrycznej z OZE w pierwszym półroczu

Data

W pierwszym półroczu 2017 roku udział odnawialnych źródeł w produkcji energii elektrycznej w Niemczech przekroczył 35 proc. – wynika z danych niemieckiego stowarzyszenia energii odnawialnej (Bundesverbad Erneuerbare Energie – BEE).

Jak podało BEE, źródła OZE wytworzyły w pierwszym półroczu 2017 roku nieco ponad 105 TWh energii elektrycznej, wobec prawie 96,7 TWh rok wcześniej i 91,2 TWh w analogicznym okresie 2015 r. Udział OZE w produkcji energii elektrycznej w Niemczech w pierwszej połowie 2017 roku wyniósł 35,1 proc. wobec 32,7 proc. w pierwszych sześciu miesiącach 2016 roku i 30,8 proc. w analogicznym okresie roku 2015.

Największy udział w produkcji energii elektrycznej z OZE w pierwszym półroczu 2017 r. w Niemczech miały źródła wiatrowe, które wyprodukowały ponad 48 TWh, drugie w tej klasyfikacji są źródła biomasowe – 26 TWh, a trzecie PV – prawie 22 TWh.

Produkcja energii elektrycznej w źródłach OZE w Niemczech w pierwszych sześciu miesiącach w latach 2015-2017 w TWh

Źródło I półrocze
2015 2016 2017
Źródła wiatrowe lądowe 34,08 34,71 39,75
Źródła wiatrowe morskie 2,15 5,9 8,48
PV 19,50 19,30 21,74
Biomasa 24,60 25,70 26,00
Elektrownie wodne 10,80 11,00 9,00
Geotermia 0,07 0,08 0,08
Łącznie OZE 91,20 96,69 105,04
Produkcja energii ze wszystkich typów źródeł 296,00 296,00 298,96
Udział OZE 30,81% 32,66% 35,14%

W pierwszym półroczu 2017 r. wzrosła w Niemczech też produkcja energii elektrycznej w elektrowniach na węgiel brunatny z poziomu 66 TWh rok wcześniej do 68 TWh oraz w elektrowniach gazowych z 21 TWh do 24 TWh. Natomiast zdecydowany spadek odnotowały elektrownie jądrowe – z 39 TWh w pierwszym półroczu 2016 roku do 32 TWh w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku oraz na węgiel kamienny z 50 TWh do 47 TWh.

Jednak mimo rosnącego udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej nasi zachodni sąsiedzi mogą mieć problem z osiągnięciem ogólnego, wyznaczonego na 2020 r. celu udziału OZE w konsumowanej energii, do którego zrealizowania zobowiązali się na forum Unii Europejskiej.

Ogólny udział OZE w niemieckim miksie konsumowanej energii, który jest zaliczany do celu na 2020 r., według wyliczeń BEE, wyniósł w pierwszych sześciu miesiącach br. 15,2 proc. wobec 14,8 proc. w pierwszej połowie 2016 r. i 14,7 proc. w analogicznym okresie roku 2015 r.. Według szacunków BEE, zakładając utrzymanie aktualnego tempa rozwoju OZE, do 2020 roku Niemcy osiągną poziom 16,7 proc., podczas gdy cel wynosi 18  proc.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.