zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

O transformacji energetycznej podczas konferencji AREOPAG Energetyki Odnawialnej

Strona główna > Archiwa wpisów > O transformacji energetycznej podczas konferencji AREOPAG Energetyki Odnawialnej

11 grudnia odbyła się konferencja Areopag Energetyki Odnawialnej 2020

Podczas tegorocznej konferencji poruszane były między innymi zagadnienia związane z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej, perspektyw systemów wsparcia dedykowanych instalacjom OZE, wyzwań stojących przed sektorem OZE w transporcie. Wśród prelegentów było wielu uznanych  ekspertów oraz przedstawiciele rządu i administracji centralnej – Wiceminister Ministerstwa Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska, Dyrektorzy – Piotr Czopek i Marcin Ścigan z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Dyrektor Przemysław Hofman z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii czy Dyrektor Katarzyna Szwed-Lipińska z Urzędu Regulacji Energetyki.

Konferencję otworzył Wiceminister Ireneusz Zyska i w swoim przemówieniu poruszał tematy związane z legislacją w powyższych obszarach, Minister ocenił też, że dotychczasowe wyniki aukcji OZE są obiecujące, a już niebawem zostanie przyjęte rozporządzenie o nich w 2021 r. Podczas konferencji, Minister przypomniał, że wydłużenie czasu realizacji inwestycji odnawialnych z poprzednich aukcji OZE było formą wsparcia w odpowiedzi na pandemię koronawirusa, a środki europejskie, które Polska otrzyma jako główny beneficjent, posłużą do transformacji energetycznej (morska energetyka wiatrowa, PV, magazyny energii, biometan, transport). Minister Zyska zapowiedział, że Polska będzie domagała się „odejścia od koloryzowania wodoru”. – Unia Europejska zamierza dotować rozwój produkcji tak zwanego zielonego wodoru wytwarzanego z pomocą OZE. Zanim Polska i inne kraje europejskie będą dysponować wielkimi instalacjami OZE, jak duże moce wiatrowe na morzu, upłynie kilka lat. Do tego czasu musimy zbudować kompetencje, rynek od strony popytowej, techniczne, przesyłowe, magazynowanie. W związku z tym chcielibyśmy, aby wsparcie miały technologie zeroemisyjne, a nie ze względu na źródło energii – podsumował Zyska.

Podczas poszczególnych debat omawiano zagadnienia morskiej energetyki wiatrowej w kontekście wyzwań europejskich, budowy autonomicznych rejonów energetycznych i elastycznego systemu elektroenergetycznego oraz “zielonego” transportu szynowego (ZIELONA KOLEJ) i “zielonego” ciepła. Nadrzędnym celem inicjatywy Areopag Energetyki Odnawialnej jest wypracowanie wraz z przedstawicielami administracji rządowej ram dla konstruktywnego dialogu o charakterze eksperckim, zorientowanego na pozyskiwanie koncepcji i rozwiązań przydatnych we wdrażaniu założeń dla zrównoważonej energetyki. Tegoroczny Areopag Energetyki Odnawialnej był trzecią edycją tego wydarzenia.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.