zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Odnawialny blog: Szansa dla ciepłownictwa a konkurs na klastry energetyczne

Strona główna > Archiwa wpisów > Odnawialny blog: Szansa dla ciepłownictwa a konkurs na klastry energetyczne

Data
Tagi

W ślad za ogłoszeniem przez NFOŚiGW naboru wniosków do konkursu „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” (działanie POIŚ 1.1.1), obejmującego produkcję ciepła lub energii elektrycznej, a w tych ramach także tzw. klastrów, Ministerstwo Energii ogłosiło konkurs na certyfikację klastrów – pisze Grzegorz Wiśniewski na “odnawialnym” blogu.

Certyfikacja wg deklaracji ME (choć nie jest to wyraźnie napisane w regulaminie konkursu) ma służyć temu, aby klaster mógł otrzymać dofinansowanie w konkursie POIŚ – pisze autor.
To ważny konkurs dla OZE. Jak czytamy na stronie POIŚ można otrzymać dofinansowanie na budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania energii wykorzystujących:

  • energię wiatru (powyżej 5 MWe),
  • biomasę (powyżej 5 MWth/MWe),
  • biogaz (powyżej 1 MWe),
  • wodę (powyżej 5 MWe),
  • energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe/MWth),
  • energię geotermalną (powyżej 2 MWth).

Elementem projektu może być przyłącze do sieci elektroenergetycznej lub ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii).

Dofinansowanie z POIŚ może sięgać aż 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu. Łączna wartość wsparcia ze środków publicznych (ze wszystkich źródeł) dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekraczać 15 mln euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 300 mln złotych, w tym:

  • dla projektów związanych wyłącznie z produkcją energii cieplnej 100 mln zł,
  • dla projektów związanych z produkcją energii elektrycznej lub produkcją energii elektrycznej i cieplnej łącznie (w tym w instalacjach hybrydowych) 200 mln zł.

Wnioski można składać do końca września.

Jak czytamy na blogu w sprawie klastrów energii, jako niespotykanej wcześniej i zagadkowej koncepcji, odbyły się spotkania komisji sejmowych, opracowano ekspertyzę im poświęconą (link do jej analizy). Autor bloga stawia pytanie – jak teraz, już w praktyce, na tle standardowych (już wcześniej sprawdzonych) procedur inicjatywy klastrowe będą finansowane i jak niemały trud tworzenia klastrów, w tym zawierania tzw. umów klastrowych (porozumienia klastrowego z koordynatorem klastra) przełoży się na mierzalne efekty.

Czytaj także: Pogląd ECI na pakiet CleanEnergyEU

 

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno