zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

OZE stanowią już 30 procent mocy na świecie. „Punkt zwrotny”

Strona główna > Archiwa wpisów > OZE stanowią już 30 procent mocy na świecie. „Punkt zwrotny”

Data
Tagi

W ramach przygotowań do do 23. Światowego Kongresu Energetycznego został opublikowany raport poświęcony udziałowi energetyki odnawialnej w światowym systemie energetycznym.

Z nowego raportu Światowej Rady Energetycznej opublikowanego 20 września br. wynika, że odnawialne źródła energii (OZE), w tym energetyka wodna, stanowią obecnie ponad 30% całkowitej globalnej mocy zainstalowanej i 23 proc. całkowitej produkcji energii elektrycznej na świecie. W ciągu ostatnich 10 lat, elektrownie wiatrowe i solary zanotowały średni wzrost roczny odpowiednio o 23 proc. oraz o 50 proc., chociaż ich łączny udział w światowej sieci elektroenergetycznej wynosi skromne 4 proc.

Raport zatytułowany ‘Variable Renewables Integration in Electricity Systems 2016 – How to get it right’ został opracowany przy udziale firmy CESI i jest oparty na informacjach z 32 krajów, w których zainstalowano ok.90 proc. mocy światowej na farmach wiatrowych i solarach. Odnawialne źródła energii stały się wielkim biznesem: w 2015 r. w USA zainwestowano 286 mld dol. w 154GW z OZE. Z tego 76 proc. w elektrownie wiatrowe i słoneczne.  Zdecydowanie więcej niż w elektrownie konwencjonalne, których globalny potencjał wytwórczy wzrósł tylko o 97GW.

Raport stanowi element przygotowań do 23. Światowego Kongresu Energetycznego, który odbędzie się od 10 do 13 października br. w Stambule. Jednym z kluczowych tematów Kongresu jest udział OZE w miksie energetycznym świata oraz globalne przyspieszenie przejścia do gospodarki niskoemisyjnej.

Według oceny Christopha Frei, sekretarza generalnego Światowej Rady Energetycznej, sukces rozwoju odnawialnych źródeł energii i ich efektywnej integracji ze światowymi systemami elektroenergetycznymi zasadniczo zależy od właściwej struktury rynku, ram regulacyjnych i solidnego planowania regionalnego, które zapewnią sprawny przepływ energii. Uważa on, że świat pokonał punkt zwrotny w  „wielkiej transformacji energetyki” i jest coraz bliżej do zrealizowania zadań polityki klimatycznej „uzgodnionych w trakcie COP21”.

Rozwiązania polityczne są komplementarne do skutecznych i coraz tańszych technologii. Dla prawidłowego projektowania systemów energetycznych sprzyjających integracji OZE z tymi systemami decydujące jest podejście holistyczne i długoterminowe. Konieczne jest zachęcanie do inwestycji w odnawialną energię poprzez transparentną ocenę kosztów tych inwestycji. W ten sposób zapewnione zostanie bezpieczeństwo dostaw energii odnawialnej.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno