zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

PE za ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych

Strona główna > Archiwa wpisów > PE za ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych

Data
Tagi

Po debacie o wycofaniu się USA, posłowie Parlamentu Europejskiego poparli plany wprowadzenia nowych wiążących redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z Porozumieniem Paryskim.

Ograniczenia te mają pomóc UE w wywiązaniu się ze zobowiązań ograniczenia emisji o 40 proc. do roku 2030, w stosunku do ich poziomu w 1990. UE podjęła to zobowiązanie w Porozumieniu Paryskim.

Przepisy pozwolą na podział ogólnego celu UE na wiążące cele narodowe, dla sektorów nieuczestniczących w rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla w UE, tzn. dla rolnictwa, transportu, budownictwa oraz gospodarki odpadami, które razem odpowiedzialne są za około 60 proc. emisji gazów cieplarnianych w UE.

Każde państwo członkowskie UE będzie musiało ograniczać emisje zgodnie z obliczeniami przyjmującymi rok 2018, a nie 2020, jak proponowała Komisja Europejska, za punkt wyjścia, w celu uniknięcia wzrostu emisji w pierwszych latach lub opóźnienia redukowania emisji.

Posłowie PE ustalili także cele redukcji do roku 2050, o 80 proc., w porównaniu z poziomem w 2005 roku.

Zaproponowali również nagradzanie szybkiego działania dla państw członkowskich, z PKB na głowę niższym niż przeciętna unijna, które już je podjęły lub rozpoczną przed 2020 rokiem, większą elastycznością w przyszłości.

Nowe przepisy pozwalają państwom członkowskim na „pożyczenie” do 10 proc.pozwoleń z kolejnego roku, co ma im pomóc w wywiązaniu się ze zobowiązań.

Obecnie posłowie planują negocjacje z Radą, w celu uzyskania porozumienia w pierwszym czytaniu. Negocjacje pomiędzy Parlamentem, Radą i Komisją Europejską będą mogły się rozpocząć, kiedy Rada ustali swoją pozycję negocjacyjną.

Zobacz raport: DecarbEurope 2017 Report: Connecting technologies for a cleaner future

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno