zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

PGE Dystrybucja inwestuje w infrastrukturę sieciową na Mazowszu i w Polsce północno – wschodniej

Strona główna > Archiwa wpisów > PGE Dystrybucja inwestuje w infrastrukturę sieciową na Mazowszu i w Polsce północno – wschodniej

Data
Tagi

W 2016 roku PGE Dystrybucja Oddział Warszawa rozpoczął budowę GPZ Czosnów oraz dwutorowej linii kablowej 110 kV Łomianki-Czosnów, jednotorowej linii kablowej 15 kV i traktu światłowodowego. Natomiast białostocki oddział PGE Dystrybucja zmodernizował stacje transformatorowe w Suwałkach i Bielsku Podlaskim

Dwutorowa linii kablowa 110 kV Łomianki-Czosnów o długości blisko 15 km połączy istniejący GPZ Łomianki (Główny Punkt Zasilania) z nowo budowaną stacją w Czosnowie i będzie najdłuższym kablem wysokiego napięcia w całej sieci PGE Dystrybucja.

Kolejnym etapem inwestycji będzie budowa linii wysokiego napięcia z miejscowości Mościska do stacji Łomianki i z Nowego Dworu Mazowieckiego do stacji Czosnów. Wówczas nowy GPZ w Czosnowie wraz z liniami 110 kV, które będą stanowić powiązanie z istniejącą siecią wysokich napięć, stworzy układ, który otwiera nowe szanse rozwoju dla tego regionu. Węzeł Czosnów poprawi pewność dostaw energii, ale przede wszystkim umożliwi przyłączanie nowych obiektów.

Wartość wszystkich planowanych inwestycji związanych z węzłem Czosnów to kwota ok. 130 mln zł.

Natomiast białostocki oddział PGE Dystrybucja zmodernizował stacje transformatorowe w Suwałkach i Bielsku Podlaskim. W Bielsku Podlaskim uruchomiono dwa układy nadążnej kompensacji prądów ziemnozwarciowych (pojemnościowych) w stacji 110/15kV, dzięki którym zwiększy się bezpieczeństwo w zakresie działania zabezpieczeń. Spowoduje to dokładniejszą lokalizację zwarć w sieci, a co za tym idzie większe bezpieczeństwo energetyczne dla Odbiorców. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii telemetrycznych awarie będą szybciej lokalizowane, a uszkodzony odcinek linii zostanie bezpiecznie wyłączony i zabezpieczony, przez co awarie będą usuwane znacznie szybciej.

W Suwałkach zakończyły się prace modernizacyjne stacji transformatorowej 110/20 kV Hańcza. Stacja działa w układzie dwusystemowych szyn z 14 polami WN (wysokiego napięcia), która podlegała kompleksowej modernizacji w zakresie rozdzielni WN i SN (średniego napięcia). Koszt tej inwestycji to ok.12,8 mln zł.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno