zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

PGE Dystrybucja modernizuje sieć by przyłączać źródła OZE

Strona główna > Archiwa wpisów > PGE Dystrybucja modernizuje sieć by przyłączać źródła OZE

Data
Tagi

PGE Dystrybucja realizuje projekty modernizacyjne, dzięki którym zwiększą się możliwości przyłączania do sieci elektroenergetycznej nowych mocy wytwórczych pochodzących z odnawialnych źródeł energii.

Realizując program działań na rzecz rozwoju sieci elektroenergetycznej przedstawiciele PGE Dystrybucja podpisali 27 lipca br. w siedzibie Ministerstwa Energii umowę o dofinansowanie projektu modernizacji sieci na terenie Rzeszowa. Projekt “Przeizolowanie sieci 6 kV miasta Rzeszowa na napięcie 15 kV – modernizacja trzech stacji 110/SN: Rzeszów Staromieście, Staroniwa i Rzeszów Centralna” znacznie poprawi możliwości techniczne sieci w tym rejonie Podkarpacia. Umowa będzie realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 7.1. Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii.

W ramach tego samego programu POIiŚ 2014-2020 w grudniu ubiegłego roku podpisane zostały dwie inne umowy na realizację projektów modernizacyjnych zwiększających możliwości przyłączenia do sieci elektroenergetycznych nowych wytwórców OZE. Pierwszy z nich dotyczy rejonu Sieradza – projekt “Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Sieradz-Jawor-Błaszki w celu przyłączenia źródeł energii odnawialnej na obszarze Powiatu Sieradzkiego w regionie łódzkim”. Druga umowa dotyczy modernizacji sieci w przygranicznym rejonie południowo-wschodniej Polski w ramach projektu “Budowa linii 110 kV do stacji Korczowa oraz stacji 110/15 kV Korczowa w celu przyłączenia odbiorców oraz źródeł energii odnawialnej z obszaru strefy przygranicznej przejścia granicznego Korczowa”.

Modernizacja elementów sieci elektroenergetycznej wpłynie na zwiększenie możliwości przyłączania do sieci elektroenergetycznej OSD nowych mocy wytwórczych z odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo realizacja tych projektów poprawi stabilność dostaw, a tym samym korzystnie wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne w tych regionach. Inwestycje obejmować będą budowę i przebudowę sieci, wymianę transformatorów oraz przebudowę stacji elektroenergetycznych w celu likwidacji “wąskich gardeł” w przesyle energii elektrycznej.

Wartość dofinansowanego rzeszowskiego projektu wynosi ponad 58 milionów złotych. Łączna wartość dotychczas realizowanych przez spółkę przedsięwzięć tego typu z unijnym wsparciem to niespełna 110 milionów złotych.

Do końca roku PGE Dystrybucja planuje złożyć kolejne trzy wnioski o dofinansowanie projektów w ramach POIiŚ 2014-2020, których szacunkowa wartość wynosi około 63 miliony złotych.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno