zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Podwyżki cen energii nieuniknione

Strona główna > Archiwa wpisów > Podwyżki cen energii nieuniknione

Data
Tagi

Jak polityka energetyczna wpłynie na koszty energii w Polsce? Odpowiedzi poszukał Instytut Energetyki Odnawialnej, zapowiadając nieunikniony wzrost kosztów wytwarzania energii i taryf płaconych przez odbiorców.

Jak podkreśla Instytut Energetyki Odnawialnej, przy ustawowo zamrożonych cenach energii w 2019 roku – na poziomie czerwca 2018 r. – i w sposób ciągły narastających kosztach, nie będzie możliwości uniknięcia wysokiego wzrostu cen w 2020 roku, przynajmniej dla firm, w szczególności dla MŚP, a także dla samorządów. Dalszy wzrost kosztów i cen energii będzie musiał być rozłożony na wszystkich odbiorców energii, w tym na gospodarstwa domowe, ale także na przemysł, rolników, spółki użyteczności publicznej i dodatkowo pociągnie za sobą wzrost cen żywności i usług dla ludności – podkreśla w analizie IEO.

Ceny prądu mogą pójść mocno w górę. Będą rekompensaty?

Instytut wskazuje przy tym, że nie ma jasności co do kształtowania się cen hurtowych energii, na które także wpływa polityka, z powodu wprowadzania dodatkowych opłat. To nowa opłata mocowa, nowa opłata kogeneracyjna, malejąca opłata przejściowa i stabilizująca się opłata OZE. Niejasność wynika przy tym także z ograniczania mechanizmów rynkowych. Kluczowym czynnikiem decydującym o kosztach energii jest struktura miksu energetycznego, który kształtowany jest przez krajową politykę energetyczną oraz regulacje. Bazując na rządowych analizach, Instytut Energetyki Odnawialnej przygotował model kosztów wytwarzania energii i prognozę średniorocznych cen energii elektrycznej w raporcie “Średniookresowa prognoza kosztów wytwarzania i cen energii elektrycznej do 2040 roku”. Przeprowadzona analiza prowadzi do jednoznacznych wniosków – nieunikniony jest wzrost kosztów wytwarzania energii i taryf, zaznaczając że w miksie energetycznym każdy ewentualny dodatkowy megawat mocy wiatrowej lub fotowoltaicznej obniża koszty energii z krajowego systemu energetycznego.

Energetyka wiatrowa. Jaką rolę ma do odegrania miedź?

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno