zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Polacy oczekują zwiększenia wsparcia domowych instalacji OZE

Strona główna > Archiwa wpisów > Polacy oczekują zwiększenia wsparcia domowych instalacji OZE

Data
Tagi

Przeprowadzone przez TNS w listopadzie ubiegłego roku badanie opinii publicznej wskazuje, że Polacy oczekują zwiększenia wsparcia dla domowych instalacji do produkcji ciepła i energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Rys1_Akt_21_01_2016W trakcie badań zadano respondentom między innymi pytanie: Czy należy zwiększyć wsparcie na rozwój małych, domowych instalacji odnawialnych źródeł energii w Polsce? Odpowiedzi twierdzącej udzieliło 64 proc. badanych, 15 proc. nie miało zdania na ten temat, a ok. 21 proc. respondentów było przeciwko.

 

Jednocześnie 35 proc. biorących udział w badaniu zadeklarowało też chęć bezpośredniego inwestowania w OZE, spośród czego 13 proc. badanych chciałoby zacząć korzystać z tego typu rozwiązań w ciągu 2 lat.

Warto jednocześnie podkreślić, że odsetek zainteresowanych inwestycją był istotnie wyższy wśród osób znających ustawę o OZE (52 proc.) i wśród, które deklarowały, że mają wiedze na temat możliwości dofinansowania inwestycji w OZE (58 proc.).

Większe zainteresowanie inwestycją OZE związane jest również z wyższymi dochodami, posiadaniem dzieci, mieszkaniem w domu jednorodzinnym, mieszkaniem na wsi oraz wśród osób popierających zwiększenie wsparcia na rozwój małych, domowych instalacji odnawialnych źródeł energii. Istotny okazał się także stosunek do wiary katolickiej. U osób religijnych praktykujących regularnie odnotowano większą chęć zainwestowania w przydomowe OZE, niż u osób niepraktykujących.

Rys2_Akt_21_01_2016Wśród osób, które chcą zakupić instalację OZE, głównym powodem zainteresowania taką inwestycją jest chęć zmniejszenia rachunków za energię (54 proc. ankietowanych) oraz możliwość korzystania z czystszego powietrza (37 proc.), jak również wygoda z użytkowania instalacji OZE (21 proc.). Wśród innych powodów wymieniano aktualną możliwość skorzystania z dotacji, promocję innowacji czy też prestiż i poprawę wizerunku dzięki zbudowaniu takiej instalacji.

Z badania wynika też, że nadal najpopularniejszym źródłem energii wykorzystywanym do ogrzewania jest węgiel, na który wskazała niemal połowa respondentów (47 proc.). Około 28 proc. respondentów korzysta z drewna, jedna czwarta z ciepła systemowego, 12 proc. wykorzystuje do celów grzewczych gaz, a 6 proc. energię elektryczną. Jednocześnie respondenci odpowiedzieli na pytanie z jakiego źródła energii elektrycznej i ciepła najchętniej by korzystaliby w swoich gospodarstwach domowych. 29 proc. wskazało na energię ze słońca, 22 proc. na gaz, 16 proc. wybrało węgiel, 12 proc. energię z wiatru, a 8 proc. energię otoczenia, 3 proc. biomasę, a po 2 proc. wskazało na odpady, geotermię i energię jądrową.

Rys3_Akt_21_01_2016

Urządzeniami energetyki odnawialnej, w które najchętniej by inwestowali uczestnicy badania są kolektory słoneczne – wskazało na nie ponad dwie piąte badanych. Co szósty respondent jest zainteresowany małymi elektrowniami wiatrowymi, panelami fotowoltaicznymi (PV) i pompami ciepła. Większe ogólne zainteresowanie wszystkimi urządzeniami jest charakterystyczne dla osób znających ustawę OZE i popierających zwiększenie wsparcia na rozwój OZE.

Rys4_Akt_21_01_2016Podobnie jak w poprzednim badaniu z marca, Polacy częściej wskazywali na urządzenia zapewniające oszczędność na rachunkach za ogrzewanie (ciepło), niż na energii elektrycznej – 64 proc. preferuje instalacje OZE wytwarzające ciepło, a 41 proc. instalacje OZE wytwarzające energię elektryczną.

Badanie zrealizował w dniach 20-25 listopada 2015 roku TNS Polska na zlecenie Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) w ramach współpracy z konsorcjum firm i krajowych stowarzyszeń na rzecz opracowania pt. „Krajowy plan rozwoju ciepła z OZE”. Analogiczne badanie, IEO zrealizował w dniach 27 marca – 1 kwietnia 2015 roku.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno