zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

„Polityka ekologiczna państwa 2030”. Do końca września potrwają konsultacje

Strona główna > Archiwa wpisów > „Polityka ekologiczna państwa 2030”. Do końca września potrwają konsultacje

Ministerstwo Środowiska rozpoczęło konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Polityki ekologicznej państwa 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

„Polityka ekologiczna państwa 2030” będzie stanowiła strategię w rozumieniu ustawy
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307), art. 4 ust. 1.). Po przyjęciu będzie jedną z podstaw prowadzenia polityki ochrony środowiska w Polsce, zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 i 1356), art. 14 ust. 1).

W systemie dokumentów strategicznych „Polityka ekologiczna państwa 2030” będzie stanowiła doprecyzowanie i operacjonalizację „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)” – SOR. Cel główny dokumentu, tj. Rozwój potencjału środowiska na rzecz obywateli i przedsiębiorców, został przeniesiony wprost z SOR. Cele szczegółowe „Polityki ekologicznej państwa 2030” zostały określone w sposób umożliwiający zharmonizowanie kwestii związanych z ochroną środowiska z potrzebami gospodarczymi i społecznymi.

Ministerstwo Środowiska zachęca do zapoznania się z projektem oraz do ewentualnego zgłoszenia uwag w terminie do 30 września 2018 r. za pośrednictwem formularza internetowego:

https://ankiety.mos.gov.pl/978349/lang-pl .

Projekt wraz z załącznikami oraz prognozą oddziaływania na środowisko został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Środowiska:

https://bip.mos.gov.pl/prawo/inne-projekty/projekt-polityki-ekologicznej-panstwa-2030/.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno