zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Polska energetyka potrzebuje innowacji

Strona główna > Archiwa wpisów > Polska energetyka potrzebuje innowacji

Według raportu European Innovation Scoreboard 2018 Polska osiągnęła syntetyczny wskaźnik innowacyjności na poziomie 0,270, tj. poniżej średniej UE, wynoszącej 0,504.

Polska energetyka stoi w obliczu wyzwań, które zdeterminują jej kształt na kolejne dekady. Wyzwania te wynikają z szeregu bardzo zróżnicowanych czynników – m.in. światowych trendów, polityki klimatycznej Unii Europejskiej oraz dotychczasowej struktury wytwarzania energii. Kondycja sektora energetycznego, jak i jego potencjał do wdrażania nowoczesnych rozwiązań są nierozłącznie związane z sytuacją państwa, w tym szczególnie stopniem jego innowacyjności.

Miedź i innowacje

Według raportu European Innovation Scoreboard 2018 nasz kraj osiągnął syntetyczny wskaźnik innowacyjności na poziomie 0,270, tj. poniżej średniej UE, wynoszącej 0,504. Polska słabo wypada również w zestawieniu Global Innovation Index 2018, przygotowanym przez Cornell University, INSEAD oraz World Intellectual Property Organization,uzyskując 41,67 pkt na 100 możliwych.

Eksperci wskazują, że kooperacja nauki i biznesu może stać się siłą napędową innowacyjnej gospodarki. Kłopot polega na tym, że te dwa równoległe i wzajemnie sobie potrzebne światy niekoniecznie potrafią obecnie ze sobą rozmawiać np. brak wiedzy nt. możliwości komercjalizacji badań czy wiedzy biznesu nt. pracy naukowców.

W ostatnich dniach w Krynicy odbyła się debata, w której  wzięli udział przedstawiciele polskich i zagranicznych ośrodków naukowych (m.in. z Uniwersytetu Stanforda) oraz przedstawiciele wszystkich linii biznesowych funkcjonujących w ramach grupy kapitałowej PGE. Jak podkreślał Prezes Henryk Baranowski – energetyka znajduje się dziś w momencie przełomowym, a nowe wyzwania stawiane przed branżą, wymagają od nas wszystkich wiele wysiłku i zaangażowania, a kluczową rolę w opisanych zjawiskach będą odgrywać właśnie innowacje m.in. w zakresie magazynowania energii, elektromobilności czy smart grid.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno