zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Polska potrzebuje wiatraków

Strona główna > Archiwa wpisów > Polska potrzebuje wiatraków

Polska musi ponownie otworzyć się na rozwój  energetyki wiatrowej jeśli ma spełnić cele stawiane przez Unię Europejską – obecnie OZE w Polsce są w stanie wytworzyć nieco ponad 20 TWh energii rocznie, natomiast zgodnie z wytycznymi 2020 w sektorze elektroenergetycznym, powinno być to ponad 30 TWh. Na zahamowania inwestycji w OZE duży wpływ miało wprowadzenie systemu aukcyjnego.

W powszechnej dyskusji często mylone są wskaźniki opisujące udział OZE w sektorze elektroenergetyki z udziałem w energetyce, jak i kwoty obowiązkowego umorzenia zielonych certyfikatów. Przed Polską postawiono wyzwanie osiągnięcia 15% udziału OZE w energetyce, co będzie wymagało określenia rocznych celów w sektorach paliw, ciepła i elektroenergetyki. Ostatni z nich jest szczególnie ważny dla energetyki wiatrowej, która dla 2020 roku powinna wynieść 19,13%.

Niestety analizy rządowe nie przedstawiają pełnej skali problemu – wspomniane wsparcie sektora OZE przez zielone certyfikaty oceniane jest w oparciu o MWh, zamiast MW zainstalowane, natomiast cele roczne opisywane są produkcją zamiast mocą zainstalowaną.

Zahamowanie nowych inwestycji w OZE w Polsce, spowodowało ich wzrost w krajowym zużyciu energii zaledwie o 0,01% przez pierwsze trzy miesiące 2017 roku (13,54%).  Jak informuje prezes PSEW, Janusz Gajowiecki, przez ostatnie sześć lat, roczny cel udziału zielonej energii w krajowym zużyciu brutto przekroczony był w 2012, 2014 oraz 2015, podczas gdy produkcja była niższa niż wielkość celu rocznego w 2010, 2011 i 2013. Pokazuje to jasno, że sektor OZE nie rozwija się odpowiednio szybko.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno