zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

„Polski mix energetyczny”. Ważny głos Europejskiego Instytutu Miedzi w debacie

Strona główna > Archiwa wpisów > „Polski mix energetyczny”. Ważny głos Europejskiego Instytutu Miedzi w debacie

Ministerstwo Energii ogłosiło 5 września br. przetarg na wykonanie analizy i prognozy oraz świadczenie usług eksperckich na potrzeby opracowania „Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030”.

Praca ta będzie wymagała analiz nad energią mix od strony możliwości zapewnienia paliw dla poszczególnych technologii, jak i możliwości finansowania budowy nowych mocy wytwórczych oraz zapewnienia redukcji gazów cieplarnianych. Redukcja niskiej emisji to dodatkowe wyzwanie. Te zagadnienia podjęto pdoczas dyskusji an forum pod hasłem “Polski mix energetyczny”.

Do tych analiz konieczne będzie przyjęcie kilku istotnych założeń, będących odpowiedzią na m.in. poniższe pytania:
• w jakim stopniu oprzeć produkcję energii elektrycznej na krajowym węglu kamiennym, którego zaczyna brakować?
• co z blokami jądrowymi – jakiej mocy i kiedy?
• jeśli rozwój energetyki gazowej – to skąd gaz i w jakiej cenie?
• czy poprawa efektywności to tylko koszty czy szansa budowania przewagi konkurencyjnej?
• czy wzrost OZE – w jakiej trajektorii i w jakich technologiach?

 

Udział w dyskusji wzięli:
• Andrzej Kassenberg, Instytut na Rzecz Ekorozwoju;
• Joanna Maćkowiak-Pandera, Prezes Forum Energii;
• Bogusław Regulski, Wiceprezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie;
• Tomasz Jackowski, Pełnomocnik Dyrektora, NCBJ;
• Michał Smyk, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii, PGE Polska Grupa Energetyczna
• Roman Targosz, Kierownik ds. projektów energetycznych, Europejski Instytut Miedzi.
• Arkadiusz Węglarz, Doradca Prezesa Zarządu Krajowej Agencji Poszanowania Energii ds. Gospodarki Niskoemisyjnej i Adiunkta na Wydziale Inżynierii Lądowej PW

Zobacz relację wideo z dyskusji:

Kluczowe tezy prezentowane podczas dyskusji:

Pani Joanna Maćkowiak-Pandera, podkreśliła że w perspektywie do roku 2050 nie jest możliwe wskazanie konkretnych cen paliw, nienmniej jednak wyraźnie widać, że ceny odnawialnych technologii tanieją i będą one stanowiły główny element mixu energetycznego. Polska gospodarka i energetyka w dużym stopniu były zbudowane na węglu, ale z analiz Forum wynika, że ten model nieodwracalnie się kończy, dlatego musimy zacząć dywersyfikować technologie wytwórcze.

Pan Michał Smyk, PGE Polska Grupa Energetyczna, zaznaczył, że proces zmiany miksu energetycznego jest długotrwały. Polska chce realizować cele UE, ale musi to robić w oparciu o dostępne źródła, możliwości i czas. PGE uważnie śledzi trendy i analizuje otoczenie w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii.

Z kolei Roman Targosz z Europejskego Instytutu Miedzi podkreślił, że ekstremalne zjawiska pogodowe się nasilają, dlatego jest tak silna determinacja aby ograniczać zmiany klimatyczne. Nie da się mixu zrealizować bez odnawialnych źródeł energii, a pierwszym krokiem musi być oszczędzanie energii! Integracja sektorowa (elektryfikacja transportu), wprowadzanie nowoczesnej automatyki i sterowania to powinny być czynniki rozwojowe.

Sektor OZE to nowoczesne miejsca pracy w Polsce dlatego m.in. morska energetyka wiatrowa powinna być istotnym elementem mixu. Brakuje nam także mniejszych źródeł/rozproszonych – inicjatyw oddolnych OZE, usług DSR (prosumenci obecnie nie są jeszcze aktywnymi uczestnikami rynku), brakuje nam elastyczności systemu elektroenergetycznego.

Pan Andrzej Kassenberg, Instytut na Rzecz Ekorozwoju; wskazał, że mix energetyczny jest wynikowy, a kluczowa jest jednak odpowiedź jak budować bezpieczeństwo energetyczne z uwzględnieniem standardów środowiskowych i rozwoju gospodarczego. Bezpieczeństwo budowane odgórnie (energetyka wielkosklalowa) w obliczu dzisiejszego świata (m.in. zagrożenie terrorystyczne) nie wydaje się najlepszym pomysłem, dlatego należy budować bezpieczeństwo w oparciu o rozproszone wytwarzanie z uwzględnieniem nowoczesnych technologii. Docelowy mix powinien uwzględniać 70%-80% Odnawialnych Źródeł Energii.

Tomasz Jackowski, NCBJ;, mówiąc o energetyce jądrowej podkreślił, że przyszłość stanowić powinny małe reaktory jądrowe (High Temperature Reactors) 200 MW cieplnych, bo to wynika tez z obecnej struktury wytwórczej (zastępując źródła węglowe – 200 MW cieplnych na źródła jądrowe 200 MW cieplnych). HTR to lokalne źródła, budujące lokalną strukturę wytwarzania.
Bogusław Regulski, IGCP; kluczowe pytania to jak i za ile? Bez ciepła nie da się funkcjonować. Badania wśród konsumentów wskazują, że obecnie nie cena, ale jakość i efektywność energetyczna jest dla klienta coraz ważniejsza. Mix musi być wypadkową ceny, jakości i efektywności energetycznej!

Arkadiusz Węglarz, KAPE; efektywność (negawaty) musi być elementem mixu energetycznego. Nowoczesne budownictwo powinno być oparte na budynkach niskoenergetycznych, wzrost cen energii elektrycznej będzie stymulował poprawę efektywności energetycznej i umiejętne wykorzystanie nowoczesnych technologii (sterowanie, systemy automatyki).

 

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.