zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Ponad 232 mln zł z UE dla PSE na budowę infrastruktury przesyłowej na Pomorzu

Strona główna > Archiwa wpisów > Ponad 232 mln zł z UE dla PSE na budowę infrastruktury przesyłowej na Pomorzu

Data
Tagi

Inwestycję, która otrzymała najwyższe dofinansowanie, zrealizuje PSE SA

Komisja Europejska zatwierdziła przyznanie ponad 232 mln zł wsparcia ze środków UE dla projektu „Budowa linii Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo – Słupsk wraz z budową stacji w tym ciągu liniowym”. Realizowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne inwestycja jest niezbędnym elementem transformacji energetycznej Polski.

Bez odpowiednich inwestycji w sieci dystrybucyjne i przesyłowe, nie zapewnimy polskiej gospodarce właściwych warunków rozwoju

Dzięki nowej infrastrukturze przesyłowej możliwe będzie wyprowadzenie mocy z planowanych lądowych i morskich farm wiatrowych. W ramach projektu budowana jest dwutorowa linia 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo, która przebiega przez obszar 11 gmin województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Powstaje także dwutorowa linia 400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk, której trasa przebiega przez cztery gminy województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Łączna długość obu linii wyniesie ok. 190 km. Projekt obejmuje również budowę stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń oraz stacji 400/110 kV Żydowo Kierzkowo. Ze względu na znaczenie linii i stacji elektroenergetycznych wchodzących w skład przedsięwzięcia, inwestycja ta znajduje się na Liście Projektów Strategicznych. Całkowita wartość tych inwestycji wynosi 1 022 350 128,74 PLN, a dofinansowanie z funduszy unijnych to 232 748 229,80 PLN. Wsparcie będzie pochodziło z Funduszu Spójności,  Działanie pt “Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”, Poddziałanie pt “Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE”. Nowa infrastruktura elektroenergetyczna na Pomorzu odpowiada na wyzwania związane z transformacją polskiej energetyki. Stworzy ona warunki do wyprowadzenia mocy z OZE do KSE, poprzez umożliwienie podłączenia planowanych morskich i lądowych farm wiatrowych.

Rozwój OZE. Bez miedzi ani rusz

Jednocześnie, rozwój sieci najwyższych napięć na Pomorzu, gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność dostaw energii elektrycznej dla tego regionu. PSE rozpoczęły realizację tej inwestycji w 2013 roku. Zgodnie z harmonogramem infrastruktura powstająca w ramach projektu ma zostać oddana do eksploatacji jeszcze w tym roku.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.