zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Ponad 3,5 tys. firm przeprowadziło audyty energetyczne

Strona główna > Archiwa wpisów > Ponad 3,5 tys. firm przeprowadziło audyty energetyczne

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przedstawił Ministrowi Energii informacje dotyczącą przeprowadzonych w 2017 roku audytach energetycznych przedsiębiorstw.

Z informacji URE wynika, że terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. do Urzędu wpłynęło 3 506 zawiadomień o przeprowadzonych audytach energetycznych przedsiębiorstwa, przy czym z treści przekazanych zawiadomień wynika, że 127 z tych przedsiębiorców przeprowadziło audyt w ramach posiadanego systemu zarządzania energią lub systemu zarządzania środowiskowego.

Z przekazanych zawiadomień o przeprowadzonych audytach energetycznych przedsiębiorstwa wynika również, że możliwe do uzyskania średnioroczne oszczędności energii finalnej wynoszą 973 373,597 toe.

Z Oceny Skutków Regulacji przeprowadzonej w 2016 roku w trakcie prac nad ustawą o efektywności energetycznej wynikało, że obowiązek sporządzenia audytu energetycznego będzie dotyczył prawie 2,6 tys. firm.

Audyt energetyczny to opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie ich efektywności energetycznej, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej do przeprowadzenia audytu energetycznego zobowiązane są przedsiębiorstwa, które w ciągu ostatnich dwóch lat (licząc osobno każdy rok) zatrudniały co najmniej 250 osób lub osiągnęły roczny obrót netto na poziomie co najmniej 50 mln euro oraz co najmniej 43 mln euro sumy bilansowej. Termin przeprowadzenie pierwszego audytu upłyną 30 września 2017 roku, kolejne mają być prowadzone co 4 lata.

Podmioty zobowiązane do sporządzenia audytu mają obowiązek informować Prezesa URE o jego wykonaniu i o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii. Niewykonanie audytu objęte jest sankcją, która może sięgnąć nawet 5 proc. rocznego obrotu firmy.


Czytaj również:

Rząd przyjął Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej

PE zdecydował w sprawie celów OZE i efektywności energetycznej na 2030 r.

Samoocena efektywności energetycznej w przemyśle

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno