zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Poprawa wdrażania europejskiej polityki ochrony środowiska

Strona główna > Archiwa wpisów > Poprawa wdrażania europejskiej polityki ochrony środowiska

Komisja opublikowała drugi przegląd wdrożenia przepisów w zakresie ochrony środowiska będący częścią inicjatywy rozpoczętej w 2016 r. w celu poprawy wdrażania europejskiej polityki ochrony środowiska oraz wspólnie uzgodnionych zasad we wszystkich państwach członkowskich UE.

W przeglądzie przedstawiono sytuację w zakresie polityki ochrony środowiska i wdrażania przepisów w każdym państwie UE oraz określono przyczyny luk we wdrażaniu. W Polsce od czasu przeglądu wdrażania polityki ochrony środowiska z 2017 r. nie odnotowano żadnych postępów w zakresie poprawy jakości powietrza. Założenia na rok 2019 są klarowne, w kontekście opracowania właściwego krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia powietrza (KPOZP) należy podjąć działania w celu ograniczenia głównych źródeł emisji oraz spełnić wszystkie normy jakości powietrza.

CZYTAJ: Polityka energetyczna Polski 2040. Analiza kierunków najważniejszych zmian

Jako kraj musimy:

  • ograniczać emisje i stężenia cząstek stałych (PM2,5 i PM10) i benzo[a]pirenu, przyłączać domy do sieci ciepłowniczej i zapewniać wsparcie finansowe na wymianę domowych kotłów centralnego ogrzewania, które nie spełniają norm, na piece niskoemisyjne i źródła ciepła korzystające z odnawialnych źródeł energii.
  • zmniejszyć emisje stężenia tlenków azotu (NOx ) i dwutlenku azotu (NO2) przez obniżenie emisji z transportu, w szczególności przez wprowadzenie ograniczeń ruchu pojazdów na obszarach miejskich, ustanowienie systemu podatkowego powiązanego z poziomami emisji i ograniczyć wykorzystywanie węgla do ogrzewania domowego, aby zaniżyć emisje zanieczyszczeń powietrza, bazując np. na inicjatywie na rzecz regionów górniczych w procesie transformacji.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Innowacje niezbędne dla polskiej energetyki

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.