zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Premia kogeneracyjna – URE wskazuje datę naboru

Strona główna > Archiwa wpisów > Premia kogeneracyjna – URE wskazuje datę naboru

Data
Tagi

Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wprowadziła nowy system wsparcia dla jednostek wytwarzających energię elektryczną i cieplną w skojarzeniu.

Ustawa z grudnia 2018 roku o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji zastąpiła wcześniejszy system wsparcia oparty na świadectwach pochodzenia z kogeneracji. Źródło kogeneracji, które może skorzystać z nowych mechanizmów, musi spełniać warunek wskaźnika emisji dwutlenku węgla na poziomie nie wyższym niż 450 kg na 1 MWh wytwarzanej energii, a także wymagania techniczne umożliwiające zakwalifikowanie wytwarzanej energii elektrycznej jako wytworzonej z wysokosprawnej kogeneracji, które ma być zgodnie z rozporządzeniem ministra energii. Ustawodawca przewidział różne systemy i procedury wsparcia: aukcja – premia kogeneracyjna / nabór – premia kogeneracyjna indywidualna / premia gwarantowana / premia gwarantowana indywidualna; w zależności od wielkości jednostki oraz stopnia jej eksploatacji: istniejące / zmodernizowane / znacznie zmodernizowane / nowe.

W jaki inny sposób mogę wykorzystywać ciepło z systemu kogeneracji CHP?

Urząd Regulacji Energetyki informuje obecnie, że w dniu 14 grudnia br. rozpocznie się kolejny nabór na premię kogeneracyjną indywidualną za sprzedaż energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wytworzonej w nowych lub znacznie zmodernizowanych jednostkach o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW, które uzyskały decyzję o dopuszczeniu do udziału w naborze. Maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią indywidualną, wynosi 72 TWh (w tym 3,6 TWh dla wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), zaś maksymalna wartość premii to ponad 8,6 mld zł, z czego ponad 432 mln zł przewidziano dla wytwórców energii elektrycznej zlokalizowanych poza terytorium Polski.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.