zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Prezes URE ogłosił kolejne aukcje OZE

Strona główna > Archiwa wpisów > Prezes URE ogłosił kolejne aukcje OZE

Data
Tagi

Prezes URE ogłosił kolejne w 2017 r. aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. Ogłoszenia o aukcji opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki zawierają informacje o typie oraz parametrach danej aukcji.

Aukcje odbędą się w dniach 28 września, 2 października, 4 października i 6 października br. i będą prowadzone za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej, na której wytwórcy zamierzający przystąpić do aukcji mogą zakładać swoje konta i rejestrować instalacje, dla których będą składane oferty.

W aukcjach tych mogą wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej, którzy złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji, wykorzystujący do wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii:

  • instalacje istniejące o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW oraz te o mocy większej niż 1 MW, spełniające kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej – powyżej 3 504 MWh/MW/rok. Chodzie przede wszystkim o biogazownie inne niż rolnicze, jednostki wykorzystujące biomasę oraz niektóre elektrownie wodne,
  • instalacje istniejące o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW oraz większej niż 1 MW wykorzystujące wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej.

Aukcja dla biogazowni innych niż rolnicze, jednostek wykorzystujących biomasę oraz niektórych elektrowni wodnych o mocy nie większej niż 1 MW odbędzie się 28 września 2017 r.  Maksymalna ilość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana podczas tej aukcji została określana na poziomie 1 659 047 MWh, a maksymalna wartość – 556 174 673 zł.  Akcję dla tego typu jednostek o mocy powyżej 1 MW zaplanowano na 2 października 2017 r. a maksymalna ilość energii elektrycznej, która może zostać na nie sprzedana sprzedana wynosi 10 502 338 MWh, wartość maksymalną ustalono na poziomie 3 768 589 370 zł.

Akcje dla źródeł wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej odbędą się 4 i 6 października. Jako pierwsi oferty będą składali właściciele instalacji o mocy nie większej niż 1 MW.  Maksymalna ilość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w podczas tej aukcji została określona na poziomie 1 149 296 MWh, a wartość 683 370 550 zł. W przypadku akcji dla biogazowni rolniczych o mocy powyżej 1 MW maksymalną ilość energii elektrycznej, którą będzie można sprzedać wynosi 2 118 162 MWh, a jej wartość nie może przekroczyć 1 260 181 015 zł.

Jak zastrzega URE w przypadku, gdy w sesji danej aukcji zostaną złożone mniej niż trzy oferty, spełniające wymagania określone w ustawie OZE, aukcja nie zostanie przeprowadzona.

Aukcję wygrają uczestnicy, którzy zaoferują najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej aż do wyczerpania ilości lub wartości energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży w danej aukcji.

W przypadku, gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą cenę sprzedaży energii elektrycznej, wówczas oferty te szeregowane będą według kolejności ich wysłania, przy czym w przypadku modyfikacji oferty, decyduje data i godzina wysłania ostatniej modyfikacji tej oferty.

Urząd Regulacji Energetyki przeprowadził już aukcje OZE dwukrotnie, w grudniu ubiegłego roku i w tym roku w czerwcu. W grudniu 2016 roku przeprowadzone zostały trzy z czterech zaplanowanych aukcji. W aukcjach tych wygrało 140 ofert. W dwóch aukcjach czerwcowych wpłynęło 537 ofert z których 396 wygrało aukcje.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.