zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Projekt ustawy dla morskiej energetyki wiatrowej jest niezbędny do rozpoczęcia rozwoju swoich projektów przez inwestorów

Strona główna > Archiwa wpisów > Projekt ustawy dla morskiej energetyki wiatrowej jest niezbędny do rozpoczęcia rozwoju swoich projektów przez inwestorów

Ustawa powinna wejść w życie najpóźniej w 2020 roku

Jak wynika z zapowiedzi Rządu i planów inwestorów, w połowie przyszłej dekady może popłynąć pierwszy prąd z farm wiatrowych zainstalowanych w polskiej strefie na Bałtyku. O swoich chęciach i możliwościach produkowania energii z tego rodzaju farm w 2025 roku deklaruje joint venture Polenergii z Equinorem, realizujący projekty  w sumie na 3 GW. Jak ocenia dr Michał Michalski, prezes Polenergii, do urealnienia tego planu niezbędne jest, aby Rząd w przyszłym roku uchwalił ustawę dla morskiej energetyki wiatrowej.

Morska Energetyka Wiatrowa. Polskie firmy mogą dostarczyć połowę komponentów dla offshore

Wejście w życie najpóźniej w przyszłym roku nowych zasad wsparcia morskich farm wiatrowych to kluczowy warunek dalszych dynamicznych prac i zarazem odpowiedź, kiedy można zacząć budowę. Jeśli kwestia ta nie zostanie wyjaśniona, to inwestorzy mogą być zmuszeni wstrzymać prace nad wyborem rozwiązań technologicznych. Przy tak mocno zmieniającej się technologii nie mogą ryzykować związaniem się z nieaktualną i przestarzałą za chwilę technologią, gdyby okazało się, że projekt może być realizowany dopiero kilka lat później w porównaniu do obecnego planu. Aby dotrzymać terminu, jakim jest 2025 rok, potrzebny jest drugi warunek. Dotyczy on procesu uzyskiwania pozwoleń i przygotowania projektu do budowy. W tej kwestii koniecznym będzie wprowadzenie mnóstwa technicznych i operacyjnych usprawnień. Branża chce rozmawiać ze stroną rządową na temat koniecznych usprawnień m.in. podczas konferencji AREOPAG Energetyki Odnawialnej 2019, której Leonardo-energy.pl jest Partnerem medialnym. Wkrótce i inni wybiorą partnerów strategicznych. PGE prowadzi rozmowy z duńskim Ostred – mają zamiar do końca tego roku ustalić warunki sprzedaży 50 procent udziałów w dwóch projektach. – Trwają intensywne prace w związku z wyborem partnera do realizacji dwóch pierwszych projektów o łącznej mocy 2,5 GW, które wzmocnią naszą pozycję lidera w sektorze odnawialnych źródeł energii – poinformowała należąca do grupy PGE, prezes PGE Baltica, Monika Morawiecka. – Morska energetyka wiatrowa z punktu widzenia ogólnogospodarczego ma ogromny potencjał udziału polskiego przemysłu w łańcuchu dostaw dla tego sektora. Poza turbinami wiatrowymi, których obecnie w Polsce się nie produkuje, niemal cała reszta komponentów może być dostarczana przez przedsiębiorstwa zlokalizowane w Polsce – dodała.

Morska energetyka wiatrowa kołem zamachowym polskiej gospodarki

Tymczasem PKN Orlen, będący nie tylko największym koncernem paliwowym w Polsce, ale i czwartym wytwórcą energii w naszym kraju, ma zamiar podpisać w 2020 roku umowę z posiadającym niezbędne know-how partnerem. Mimo to rozpoczęcie inwestycji prawdopodobnie odbędzie się najwcześniej w 2023 roku. – Realizacja najnowszej odsłony Polityki Energetycznej Polski, zakładającej dla morskiej energetyki wiatrowej cel 8 GW w perspektywie roku 2040, może oznaczać we wszystkich powiązanych działach gospodarki inwestycje na poziomie dochodzącym do 120 mld zł. Ważnymi sygnałami przybliżającymi nas do realizacji projektów offshore w Polsce jest z jednej strony powołanie rządowego pełnomocnika ds. OZE, z drugiej zaś duże zainteresowanie rynków finansowych – zauważył dyrektor ds. energetycznych w PKN Orlen, Jarosław Dybowski. Przez wzgląd na ogromne znaczenie inwestycji tego rodzaju dla gospodarki w Polsce,  w budowę morskiego potencjału na Bałtyku zaangażowały się największe koncerny na naszym energetycznym i paliwowym rynku.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno