zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Przetarg na usługi DSR rozstrzygnięty

Strona główna > Archiwa wpisów > Przetarg na usługi DSR rozstrzygnięty

Data
Tagi

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Polskie Sieci Elektroenergetyczne pozyskały dziewięciu wykonawców usługi DSR w programie gwarantowanym oraz pięciu – w programie bieżącym. Suma pozyskanej mocy, która będzie mogła być zredukowana na zlecenie OSP (w programie gwarantowanym) wynosi 361 MW latem i 315 MW zimą.

8 marca br. PSE ogłosiły dwa postępowania na świadczenie usługi pn. “Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP, według nowego modelu obejmującego: Program Gwarantowany z płatnością za gotowość i wykorzystanie oraz Program Bieżący z płatnością za wykorzystanie”

W obu przypadkach usługi polegają na realizacji przez wykonawcę zmniejszenia poboru energii na polecenie OSP i mogą być świadczone tylko w oparciu o certyfikowane obiekty redukcji. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło 8 czerwca br.

 – W przypadku Programu Gwarantowanego podmioty, które zostały wybrane, i z którymi zostaną podpisane umowy, otrzymają wynagrodzenie za gotowość do redukcji. Warunkiem będzie pomyślne przeprowadzenie testu, który potwierdzi zdolność danego wykonawcy do świadczenia usługi DSR. Natomiast zawarcie umów z oferentami w Programie Bieżącym nie skutkuje nałożeniem na PSE zobowiązań finansowych. Dopiero, w przypadku potrzeb bilansowych, kiedy PSE zwrócą się do tych wybranych firm, a następnie przyjmą ich cenowe oferty produktu i usługa zostanie prawidłowo zrealizowana, nastąpi konieczność zapłaty należności – wyjaśnia Jarosław Socha, wicedyrektor departamentu przesyłu PSE.

Rozstrzygnięte właśnie przetargi był pierwszymi, które przeprowadzono według nowych zasady świadczenia usług DSR. Jak podkreśla Bronisław Nowiński, dyrektor departamentu przesyłu PSE, nowe zasady mają być odpowiedzią na oczekiwania rynku, a także kolejnym krokiem w kierunku aktywizowania strony popytowej na rynku energii elektrycznej.

– Nowy model usług zakłada m.in. większą elastyczność dla wykonawców przy definiowaniu parametrów oferowanych produktów i ich cen, przy jednoczesnym określeniu rozsądnych konsekwencji niewykonania usługi, ograniczających ryzyko biznesowe kontrahentów – dodaje dyrektor Nowiński.

PSE przewidują ogłoszenie następnych postępowań przetargowych, w ramach których chce pozyskać dodatkowe wolumeny redukcji i kolejnych wykonawców usług DSR.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno