zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

PSE: w tym roku nie dojdzie do niedoborów mocy w KSE

Strona główna > Archiwa wpisów > PSE: w tym roku nie dojdzie do niedoborów mocy w KSE

We wrześniu br. mogą pojawić się problemy z zaspokojeniem zapotrzebowania na energię elektryczną napisała Gazeta Wyborcza. Jednak odpowiedzialne za bilansowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Polskie Sieci Elektroenergetyczne oceniają, że takiego zagrożenia nie ma.

Wyborcza zwróciła uwagę, że we wrześniu polskie elektrownie nie będą w stanie zapewnić nadwyżki mocy potrzebnej do zbilansowania systemu, w efekcie mogą się pojawić się znów, jak w ubiegłym roku,  problemy z dostawami energii elektrycznej.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne odnosząc do tych informacji zaznaczają, że autor artykułu w GW powołał się na fragment opublikowanego w lutym br. na stronie internetowej OSP Planu rozwoju w  zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2016-2025 (PRSP), który brzmi: „poziom tych niedoborów zmienia się w przedziale 1,5 – 2,5 tys. megawatów, przy czym najgorsza sytuacja występuje we wrześniu 2016”.

Jak tłumaczy Operator to wyrwany z kontekstu, cząstkowy wynik analizy bilansowej, który dotyczy sytuacji nieuwzględniającej stosowania przez OSP środków służących do bilansowania mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE), w szczególności usług systemowych w postaci interwencyjnej rezerwy zimnej, zwiększenia generacji mocy przez jednostki wytwórcze niepodlegające centralnemu dysponowaniu oraz redukcji zapotrzebowania odbiorców na polecenie OSP.

Jednocześnie PSE zaznacza, że analiza bilansowa zawarta w PRSP – z uwagi na opracowywanie PRSP w 2015 roku, została wykonana na podstawie informacji zebranych od wytwórców pod koniec 2014 roku. Stąd w  odniesieniu do 2016 roku miała ona charakter przybliżonych prognoz. OSP podkreśla również, że w chwili obecnej OSP dysponuje aktualnymi danymi dotyczącymi planowanych na 2016 r. remontów bloków. Zostały one uwzględnione w Planie Koordynacyjnym Rocznym (PKR) dla roku 2016, w którym nie występują niedobory nadwyżki mocy we wrześniu br.

„W bilansie dla września 2016 r. występuje nadwyżka mocy przekraczająca wartość wymaganą. Również wstępne bilanse na lata 2017 i 2018 wykazują, że nadwyżka mocy będzie wystarczająca. Jedynym wyjątkiem jest rok 2017, dla którego z wstępnego bilansu wynika możliwość wystąpienia w jednym miesiącu nieznacznego niedoboru mocy w stosunku do wymaganej nadwyżki” – poinformowało PSE w odpowiedzi informacje Wyborczej.biz.

Jednocześnie PSE poinformowało, że do tego czasu dokonana niezbędnej weryfikacji planu remontów, co zapewni zrównoważenie bilansu mocy w KSE.

Minister Energii poinformowało z kolei, że prowadzi aktywny monitoring bezpieczeństwa funkcjonowania KSE. Według  niego poziom rezerw mocy w KSE jest bezpieczny. Rezerwa to średnio 18 proc. ponad prognozowaną wartość zapotrzebowania na moc w kraju, czyli około 4,5 GW.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno