zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

PSEW: podniesiony obowiązek OZE nie rozwiązuje problemów

Strona główna > Archiwa wpisów > PSEW: podniesiony obowiązek OZE nie rozwiązuje problemów

Podniesienie tzw. obowiązku OZE na lata 2018-2019 nie rozwiąże ciążącego branży OZE problemu nadpodaży zielonych certyfikatów – wynika z analizy Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

W ubiegłym tygodniu opublikowano rozporządzenie ministerstwa energii w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w latach 2018-2019. Obowiązek OZE na rok 2018 wyniesie 17,5 proc. dla energii pochodzącej ze wszystkich źródeł odnawialnych z wyjątkiem biogazu rolniczego. W rozporządzeniu wskazano również obowiązek na rok 2019, określając go na poziomie na 18,5 proc. dla energii ze wszystkich źródeł odnawialnych, z wyjątkiem biogazowni rolniczych.

Jak ocenie PSEW opracowując finalną wersję rozporządzenia resort energii jedynie częściowo przychyliło się do stanowiska organizacji reprezentujących branżę energetyki odnawialnej. Resort ustanowił obowiązek OZE na dwa lata, a nie na trzy jak postulowały organizacje branżowe. Dodatkowo, branża wnioskowała o utrzymanie maksymalnego poziomu obowiązku w pierwszym roku, aby zwiększając w ten sposób popyt na zielone certyfikaty, walczyć skutecznie z problemem nadpodaży.

Ustalenie na 2018 rok obowiązku umorzenia zielonych certyfikatów na poziomie 17,5 proc., wobec 15,4 proc. obowiązujących w roku bieżącym, nie powoduje istotnych zmian w relacji podaży i popytu uważa Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. PSEW w swojej analizie szacuje, że wzrost obowiązku umorzenia do 17,5 proc. będzie oznaczał redukcję nadpodaży jedynie o około 4 TWh. Podczas gdy na koniec drugiego kwartału 2017 roku nadpodaż zielonych certyfikatów wzrosła o kolejną 1 TWh i osiągnęła poziom około 23 TWh. PSEW prognozuje, że na koniec roku 2018 nadpodaż wyniesie ponad 19,5 TWh, a z końcem 2019 roku wyniesie około 14 TWh.

W ocenie stowarzyszenia w tej sytuacji konieczne jest pilne opublikowanie harmonogramu aukcji migracyjnych na następne lata oraz ich przeprowadzenie co pozwoli zmniejszyć podaż świadectw pochodzenia na rynku.

Jednocześnie PSEW proponuje wprowadzenie wzrastającego (tzw. kroczącego) obowiązku umorzenia świadectw pochodzenia na poziomie 18,5 proc., 19,5 proc. w latach 2019-2020. Stowarzyszenie postuluje również powiązanie ustalania wysokości obowiązku umorzenia zielonych certyfikatów z publikacją informacji o ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w trzech kolejnych latach kalendarzowych. Informacja ta powinna odnosić się także do ilości i wartości energii elektrycznej z OZE, która może być sprzedana w aukcjach migracyjnych, co bezpośrednio przełoży się na prognozy nadpodaży świadectw pochodzenia. Bardzo pożądana, w ocenie PSEW, jest także synchronizacja daty publikacji wspomnianej informacji z datą publikacji rozporządzenia w sprawie zmiany poziomu obowiązku. W opinii Stowarzyszenia jedynie tak kompleksowe rozwiązanie ma szansę doprowadzić do powolnej harmonizacji i zrównoważenia rynku świadectw pochodzenia.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno