zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

PSEW: Polska musi ponowne otworzyć się na rozwój energetyki wiatrowej

Strona główna > Archiwa wpisów > PSEW: Polska musi ponowne otworzyć się na rozwój energetyki wiatrowej

Data
Tagi

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej zwraca uwagę, że przez ostatnie 10 lat zbudowany został potencjał OZE będący w stanie wytwarzać nieco ponad 20 TWh zielonej energii rocznie, tymczasem by zrealizować cel 2020 w sektorze elektroenergetycznym, trzeba tej energii wytworzyć ponad 30 TWh.

Stowarzyszenie uważa, że w publicznej dyskusji wielokrotnie mylone są wskaźniki dotyczące udziału OZE w sektorze elektroenergetyki, udziału OZE w energetyce oraz kwoty obowiązkowego umorzenia zielonych certyfikatów. Polska będzie rozliczana z realizacji 15 proc celu udziału OZE w energetyce. By ten cel osiągnąć została określona trajektoria rocznych celów w sektorze paliw, ciepła i elektroenergetyki, które łącznie mają dać właśnie 15 proc. Dla sektora energetyki wiatrowej ważny jest cel w sektorze elektroenergetyki, który dla 2020 roku wynosi 19,13 proc. Z kolei wskaźniki obowiązku umorzenia zielonych certyfikatów stanowią jedno z narzędzi mających wspierać rozwój elektroenergetyki odnawialnej na drodze osiągnięcia celu 2020.

Według PSEW dane dotyczące mocy zainstalowanej w sektorze OZE przytaczane w analizach rządowych nie obrazują w pełni skali problemu. Po pierwsze dlatego, że cele roczne są mierzone produkcją, a nie mocą zainstalowaną. Po drugie zaś wsparcie sektora OZE w postaci zielonych certyfikatów rozliczane jest także w oparciu o MWh, a nie MW zainstalowane.

– Analiza wykonana przez PSEW pokazuje, że na przestrzeni ostatnich 6 lat, roczny cel udziału zielonej energii w krajowym zużyciu brutto energii był przekroczony w 2012, 2014 i 2015, podczas gdy produkcja zielonej energii była niższa niż wielkość wynikająca z celu rocznego w latach 2010, 2011, 2013. Prognoza wskazuje też, że nie został osiągnięty wymagany poziom w roku 2016. Nie ma więc mowy o nadmiernym rozwoju sektora OZE – tłumaczy Janusz Gajowiecki, prezes PSEW – Pod koniec pierwszego kwartału 2017 roku udział energii OZE w krajowym zużyciu energii wyniósł 13,54 proc. Oznacza to wzrost o zaledwie 0,01 proc. przez pierwsze trzy miesiące bieżącego roku. Wynika to z dramatycznego zahamowania tempa rozwoju nowych inwestycji OZE w Polsce.

Według danych Urzędu Regulacji Energetyki potencjał OZE w Polsce w I kwartale 2017 r. wzrósł o niecałe 26 MW. Łączna moc zainstalowanych w naszym kraju elektrowni wiatrowych wzrosła w I kwartale br. z 5807,416 MW do 5813,236 MW, czyli o zaledwie 5,82 MW. Dla porównania w analogicznym okresie 2016 roku moc zainstalowana elektrowni wiatrowych wzrosła o 850 MW. Zakładany Cel KPD na 2017 roku to 14,68 proc.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno