zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Raport: klienci energetyki nie są postrzegani jako potencjalni aktywni uczestnicy rynku, ale jedynie jako bierni odbiorcy

Data
Tagi

Prawo musi nadążać za technologią i umożliwiać obywatelom aktywny udział w rynku energii poprzez zarządzanie jej zużyciem, czy wytwarzanie na własny użytek – wskazano w raporcie Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi oraz Fundacji im. Heinricha Bölla.

Jak ocenili autorzy raportu krajowy system energetyczny w Polsce cechuje się znaczną centralizacją, niewielką dywersyfikacją i, przede wszystkim, bardzo małą demokratyzacją. Dominującą pozycję na rynku energii posiada kilka zintegrowanych pionowo przedsiębiorstw energetycznych, zajmujących się zarówno wytwarzaniem lub sprzedażą, jak i przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej.

W ocenie twórców opracowania konsumenci energii, czyli podmioty dla których został zbudowany system energetyczny i którzy ponoszą koszty funkcjonowania tego systemu, są w dalszym ciągu postrzegani nie jako potencjalni, aktywni uczestnicy rynku, lecz jedynie jako bierni odbiorcy energii.

– Energia jest dobrem publicznym. Służy obywatelom i dlatego powinna być w ich rękach. W obliczu bieżących wyzwań ekonomicznych, społecznych i klimatycznych, należy uwolnić potencjał energetyki obywatelskiej – zaznacza Irene Hahn-Fuhr, dyrektorka Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie.

Zdaniem autorów raportu model, w którym konsumenci biorą czynny udział w rynku energii jest korzystne dla samych odbiorców energii, bo oznacza budowę bardziej sprawiedliwego systemu energetycznego, odzwierciedlającego realne potrzeby konsumentów oraz wymogi środowiska naturalnego.

Jak napisano w raporcie Polskę czeka w tym zakresie daleka droga, zwłaszcza że – zgodnie z wynikami badań opinii publicznej – sami adresaci proponowanych rozwiązań dosyć przeciętnie interesują się tematem energetyki. Według badań przygotowanych na potrzeby raportu jedynie 38 proc. Polaków deklaruje, że zna swoje prawa jako odbiorca energii. Niska świadomość istnienia takich praw lub możliwości podejmowania działań na rynku wpływa na brak aktywnego zaangażowania obywateli we współtworzenie sektora energetycznego.

W raporcie zaprezentowano między innymi obowiązujące regulacje prawne oraz dobre praktyki pozwalające na społeczną partycypację w energetyce, których istnienia lub zasad funkcjonowania odbiorcy energii często nie są świadomi. Poza tym raport identyfikuje szereg barier, które utrudniają odbiorcom partycypację i czerpanie korzyści z dokonującego się przełomu technologicznego w energetyce, przede wszystkim wynikającego z rozwoju odnawialnych źródeł energii i systemów zarządzania zużyciem energii.

– Potrzebujemy elementarnych działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do społeczeństwa. Konsument, który jest dobrze poinformowany o swoich prawach, o swoim zużyciu energii, może bardziej efektywnie nim zarządzać, a tym samym oszczędzać i odciążać system energetyczny w okresach szczytów – komentuje dr Marcin Stoczkiewicz z Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

Według badań opinii publicznej zaprezentowanych w raporcie, co czwarty Polak mieszkający w domu jednorodzinnym deklaruje zainteresowanie instalacją paneli fotowoltaicznych, nawet jeżeli inwestycja ta nie przyniosłaby zwrotu poniesionych wydatków. Niestabilna sytuacja prawna prosumentów odwodzi jednak wielu potencjalnych inwestorów.

W związku z faktem, że zapewnienie pełnej partycypacji konsumenckiej w energetyce nie jest możliwe bez istnienia adekwatnych regulacji prawnych. Raport zawiera też rekomendacje dotyczące niezbędnych zmian legislacyjnych, w szczególności w zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i ubóstwa energetycznego.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno