zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Raport KOBiZE: niższe wskaźniki emisyjności

Strona główna > Archiwa wpisów > Raport KOBiZE: niższe wskaźniki emisyjności

Data
Tagi

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zrządzani Emisjami opublikował wskaźniki emisyjności dla energii elektrycznej za 2015 rok. Dane wskazują na spadek emisji większości zanieczyszczeń.

Z danych KOBiZE wynika, że źródła spalania zaangażowane w produkcję energii elektrycznej oraz energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu wyemitowały w 2015 roku 120,3 mln t dwutlenku węgla, 228,6 tys. t dwutlenku siarki, 143,7 tys. tlenków azotu, 35,3 tys. t tlenków węgla i 9,4 tys. t pyłów

Jak wskazują dane KOBiZE na wyprodukowaną w źródłach spalania 1 MWh energii elektrycznej w 2015 roku przypadało 810 kg emisji dwutlenku węgla, 1,539 kg dwutlenku siarki, 0,968 kg tlenków azotu, 0,238 tlenku węgla oraz 0,063 kg pyłów.

Porównując te dane z rokiem 2014 obserwujemy spadek emisji większości wskazanych zanieczyszczeń poza tlenkiem węgla.

KOBiZE przedstawiło również dane odnośnie emisyjności energii elektrycznej w odniesieniu do energii u odbiorcy końcowego. W 2015 roku na 1 MWh energii elektrycznej dostarczonej odbiorcom końcowym przypadało 798 kg emisji dwutlenku węgla, 1,516 kg dwutlenku siarki, 0,954 kg tlenków azotu, 0,234 tlenku węgla oraz 0,062 kg pyłów. W porównaniu do 2015 roku emisji wszystkich zanieczyszczeń spadły.

Wielkości wskaźników emisyjności dla lat 2014 i 2015 w kg/MWh

Wskaźnika
dla…
Wskaźnik emisji
dla instalacji spalania
Wskaźnik emisji
u odbiorców końcowych
2014 2015 Zmiana 2014 2015 Zmiana
CO2 823 810 -1,58% 825 798 -3,28%
SO2 1,572 1,539 -2,10% 1,577 1,516 -3,84%
NOX 1,049 0,968 -7,72% 1,053 0,954 -9,44%
CO 0,234 0,238 1,71% 0,235 0,234 -0,26%
TSP 0,064 0,063 -1,56% 0,064 0,062 -2,97%

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno