zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Rozwój elektromobilności szansą dla polskiej energetyki

Strona główna > Archiwa wpisów > Rozwój elektromobilności szansą dla polskiej energetyki

Data
Tagi

Dynamiczny rozwój elektromobilności w Polsce jest możliwy i stanowi niepowtarzalną okazję do transformacji sektora energetycznego – to najważniejszy wniosek płynący z raportu Polityki Insight pt. „Cicha rewolucja w energetyce – elektromobilność w Polsce”.

Według raportu zwiększenie liczby samochodów elektrycznych pozwoli między innymi na poprawę jakości powietrza poprzez ograniczenie szkodliwych emisji komunikacyjnych, co jest szczególnie istotne w świetle problemów polskich miast ze smogiem. Ponadto realizacja ambitnych planów umożliwi zmniejszenie uzależnienia od importu ropy naftowej, wpłynie na unowocześnienie sektora energetycznego i ustabilizuje system energetyczny.

Rozwój elektromobilności może zdecydowanie pomóc polskiej energetyce i umożliwić wprowadzenie do niej nowoczesnych technologii. Milion aut elektrycznych stworzy możliwość lepszego bilansowania systemu, zagospodarowania doliny nocnej i integracji odnawialnych źródeł energii. W dłuższej perspektywie może być też przyczynkiem do upowszechnienia się rewolucyjnych rozwiązań, takich jak magazynowanie energii. Sukces całego projektu jest jednak uzależniony od ścisłego dialogu między administracją centralną, samorządami, biznesem oraz sektorem pozarządowym – podkreśla Krzysztof Bolesta, dyrektor ds. badań PI Research, jeden z autorów raportu.

Eksperci zwracają uwagę na istniejące obecnie bariery w upowszechnieniu pojazdów elektrycz­nych w Polsce. Zakup takiego samochodu jest znacznie droższy niż kupno pojazdu spalinowego, a jego właściciel nie odnosi niemal żadnych korzyści z jego posiadania. Nie może liczyć na wsparcie, ponieważ na względ­nie proste i sprawdzone przez inne kraje meto­dy wspierania rozwoju rynku nie pozwala polskie prawo. Braku­je również stacji ładowania, co dodatkowo zniechęca potencjalnych kierowców do zakupu. Autorzy raportu rekomendują, jak zmniejszać bariery i umożliwić rozwój elektromobilności.

– Aby można było z powodzeniem wykorzystywać pojazdy elektryczne bez obaw o wyczerpanie akumulatora, konieczne jest stworzenie kompleksowej infrastruktury punktów ładowania, opartej na niezawodnym systemie teleinformatycznym. Nasze doświadczenia z rynków skandynawskich pokazują, że niezwykle istotna jest również wysoka jakość samych ładowarek oraz poziom obsługi klienta. Kierowcy potrzebują nie tylko dokładnych informacji na temat lokalizacji i dostępności poszczególnych punktów ładowania, ale również porad i wsparcia związanego z ich użytkowaniem – komentuje Rami Syväri z firmy Fortum, która współpracowała z PI przy opracowaniu raportu.

Autorzy raportu zgadzają się, że w najbliższych latach potrzebne są nowe inwestycje, zmiany legislacyjne oraz wprowadzanie miękkich zachęt. Do osiągnięcia zakładanych celów niezbędne jest również jak najszybsze zinstytucjonalizowanie współpracy między wszystkimi zainteresowanymi podmiotami. Dopiero wtedy milion takich samochodów będzie mógł jeździć po polskich drogach.

Wiceminister energii Michał Kurtyka, który brał udział w prezentacji raportu zapowiedział, że polski rząd w ciągu najbliższych tygodni przyjmie program rozwoju elektromoblilności i krajowych ram na rzecz rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Wcześniej oba dokumenty przyjął Komitet Stały Rady Ministrów.

We wrześniu ubiegłego roku został upubliczniony plan rozwoju elektromobilności w Polsce. Zakłada on między innnymi, że do 2025 r. po polskich drogach będzie jeździć milion samochodów elektrycznych. Plan uwzględnia też elektryfikację transportu publicznego. Jego uzupełnieniem są rozwiązania dotyczące budowy infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych, które zostały zdefiniowane w krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

 

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.