zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Ruszają dotacje na pompy ciepła, fotowoltaikę i termomodernizację

Strona główna > Archiwa wpisów > Ruszają dotacje na pompy ciepła, fotowoltaikę i termomodernizację

Data
Tagi

15 maja br. rozpoczął się nabór wniosków w nowej edycji rządowego programu “Czyste Powietrze”

W programie można pozyskać dotacje na termomodernizację domów jednorodzinnych i wymianę źródeł ciepła. Nowością jest możliwość pozyskania dotacji na fotowoltaikę. W porównaniu do poprzedniej wersji programu jego zasady zostały istotnie zmienione. Pozyskanie dofinansowania ma być prostsze i szybsze. Przy tym dotacja z Czystego Powietrza nie wykluczy dofinansowania na ten sam cel z gminy. Beneficjentami dofinansowania w nowej edycji programu Czyste Powietrze mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego lub znajdującego się w nim lokalu mieszkalnego. Nie ma możliwości finansowania inwestycji w budynkach będących w trakcie budowy. Dofinansowanie może objąć tylko budynki, dla których uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Dofinansowanie w programie realizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska można przeznaczyć na wymianę, zakup i montaż źródeł ciepła, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, ocieplenie przegród budowlanych, stolarkę okienną i drzwiową oraz dokumentację projektową i audyt energetyczny.

Nowością jest możliwość otrzymania dotacji na mikroinstalację fotowoltaiczną.

Fotowoltaika i jej optymalizacja. Rola trwałości materiałów i efektywności energetycznej

W pierwszej edycji programu można było uzyskać na nią – podobnie jak na kolektory słoneczne – tylko pożyczkę. Teraz program Czyste Powietrze ma zostać zintegrowany z innym programem NFOŚiGW Mój Prąd, z którego przyznawane są dotacje do 5 tys. zł na montaż domowych instalacji fotowoltaicznych o mocy 2-10 kW. Dofinansowanie w rozpoczynającym się dzisiaj naborze wniosków będzie można uzyskać w formie dotacji. NFOŚiGW zrezygnował z dodatkowej formy dofinansowania w formie pożyczek, która była oferowana w pierwszej edycji programu przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, a która nie cieszyła się tak dużym zainteresowaniem jak dotacje. W nowej wersji Czystego Powietrza NFOŚiGW zrezygnował z konieczności załączenia do wniosku audytu energetycznego i dokumentu potwierdzającego dochody w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w podstawowym wymiarze. Ten dokument zostanie zastąpiony oświadczeniem wnioskodawcy. Do wniosku o dofinansowanie będzie trzeba dołączyć jedynie dokument poświadczający własność nieruchomości w przypadku braku księgi wieczystej, ewentualnie zgodę współwłaścicieli budynku lub małżonka na realizację inwestycji. Natomiast w przypadku ubiegania się o podwyższoną dotację konieczne będzie jeszcze dołączenie wydawanego przez gminę dokumentu potwierdzającego dochody. Otrzymanie dofinansowania z Czystego Powietrza nie wykluczy ubiegania się o dofinansowania na tę samą inwestycję, jeśli takie będzie oferować gmina, w której znajduje się dany budynek.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.