zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Ruszyły badania lokalizacyjne i środowiskowe dla projektu budowy elektrowni jądrowej w Polsce

Strona główna > Archiwa wpisów > Ruszyły badania lokalizacyjne i środowiskowe dla projektu budowy elektrowni jądrowej w Polsce

Data
Tagi

W marcu 2017 r. rozpoczęły się badania lokalizacyjne i środowiskowe związane z przygotowaniami do budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Prace prowadzone są w dwóch lokalizacjach “Lubiatowo-Kopalino” i “Żarnowiec” na terenach gmin Choczewo, Krokowa i Gniewino, w województwie pomorskim – poinformowała odpowiedzialna za budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce spółka PGE EJ1.

Jak informuje spółka, badania koncentrują się na działaniach niezbędnych do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz raportu lokalizacyjnego i maja one na celu określenie wpływu przedsięwzięcia na środowisko na etapach przygotowania, budowy, eksploatacji i likwidacji elektrowni jądrowej. Zakończenie prac związanych i z ich przeprowadzeniem planowane jest w pierwszym półroczu 2020 r.

Przedmiotem badań lokalizacyjnych jest uzyskanie danych do przeprowadzenia oceny terenu z punktu widzenia przydatności dla posadowienia elektrowni jądrowej, w tym weryfikacja czynników wykluczających możliwość uznania terenu za spełniający wymogi bezpieczeństwa jądrowego.

Jak zapowiada PGE EJ1, dane zebrane w toku badań będą w kolejnych etapach prac przetwarzane i poddawane analizom modelowym. Jednocześnie spółka tłumaczy, ze wyniki prac są niezbędne w celu opracowania rozwiązań zapewniających bezpieczne funkcjonowanie elektrowni oraz ograniczenie do minimum jej oddziaływania na życie okolicznych mieszkańców i środowisko naturalne.

Badania prowadzone są przez PGE EJ 1 przy udziale wykonawcy programu badań tj. spółki ELBIS, wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej PGE. Prace wykonywane przez ELBIS związane są między innymi z badaniami obejmującymi swoim zakresem sporządzenie modelu strukturalno-tektonicznego terenu oraz wykonaniem analizy prawdopodobieństwa wystąpienia trzęsień ziemi na terenie gmin Choczewo, Krokowa i Gniewino.

Przypominamy, że w grudniu 2014 roku PGE EJ 1 złożyła oświadczenie o rozwiązaniu umowy z firmą WorleyParsons, z którą wcześniej podpisała kontrakt na wykonanie badań środowiskowych i lokalizacyjnych związanych z budową pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Wówczas spółka zapowiedział, że będzie kontynuować badania przy wykorzystaniu zasobów Grupy Kapitałowej PGE oraz doświadczenia doradcy branżowego. Badanie te były prowadzone dla trzech lokalizacji “Gąski”, “Lubiatowo-Kopalino” i “Żarnowiec”.

W międzyczasie (w lipcu 2016 r.) PGE EJ1 ogłosiła, że statecznie rezygnuje z lokalizacji “Gąski”. Jak tłumaczyła wówczas spółka decyzja ta zapadła po przeprowadzeniu w województwie pomorskim szeregu analiz, w tym wstępnej inwentaryzacji siedliskowej oraz analiz hydrogeologicznych. PGE EJ1 podkreślała również, że analizy te potwierdziły, że lokalizacje “Lubiatowo – Kopalino” i “Żarnowiec” w największym stopniu spełniają kryteria, jakim powinna odpowiadać lokalizacja elektrowni jądrowej.

Jak zapowiada PGE EJ1, decyzje o dalszym sposobie realizacji programu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej będą podejmowane w porozumieniu z Ministerstwem Energii. Decyzje te mają zapaść najpóźniej do końca 2017 r.

W Programie Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) ze stycznia 2014 r. założono, że uruchomienie pierwszego bloku jądrowego w naszym kraju nastąpi w roku 2024. Jednak późniejsze niepotwierdzone oficjalnie informacje wskazują, iż pierwszy blok jądrowy może ruszyć nie wcześniej niż w roku 2029.

W opublikowanym w lutym br. przez Ministerstwo Energii sprawozdaniu z realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej za lata 2014 -15 zapowiedziano, że prace dotyczące aktualizacji harmonogramu realizacji Programu oraz wypracowania nowego, optymalnego modelu finansowania inwestycji zostaną zakończone do końca pierwszego kwartału 2017 roku.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno