zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Ruszyły pierwsze pilotażowe aukcje na sprzedaż energii z OZE

Data
Tagi

W piątek ruszyły pierwsze pilotażowe aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE.

“Testujemy działanie nowego, złożonego mechanizmu. Chcemy, żeby te doświadczenia przełożyły się na dalsze udoskonalanie systemu wsparcia OZE” – mówi wiceminister energii Andrzej Piotrowski.

Według wiceministra Piotrowskiego aukcje wprowadzą konkurencję pomiędzy technologiami.

“Chodzi tu zarówno o wymagania natury formalno-prawnej, o proces obejmujący wielu interesariuszy jak i – na koniec – sam system elektroniczny” – podkreślił wiceminister Piotrowski.

Zaznaczył, że tegoroczne aukcje, organizowane zaledwie kilka miesięcy po zmianach prawa, nie będą dotyczyły dużych wolumenów energii. Powinny one wnieść pewne korekty do obecnego, mocno niezrównoważonego rynku.

Docelowo, wprowadzenie systemu aukcyjnego przyczyni się do stabilnego i konkurencyjnego rozwoju sektora OZE. Pozwoli także uniknąć negatywnych konsekwencji związanych z poprzednio obowiązującym systemem wsparcia” – powiedział Piotrowski.

System aukcyjny wprowadzony w drodze nowelizacji ustawy o OZE polega na tym, że rząd zamawia określoną ilość energii odnawialnej. Jej wytwórcy przystępują do aukcji, którą wygrywa ten, kto zaoferuje najkorzystniejsze warunki do wyczerpania ilości lub wartości energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży w danej aukcji. System aukcyjny ma zastąpić dotychczasowy system wsparcia energii odnawialnej (tzw. zielone certyfikaty). Na razie system aukcyjny będzie działał równolegle z nimi.

Aukcje rozpoczęły się 30 grudnia 2016 o godzinie 6.00. Są one prowadzone w trybie dostępu online.

Wszyscy wytwórcy OZE (przedsiębiorcy), którzy przeszli procedurę oceny formalnej przygotowania do wytwarzania energii elektrycznej w danej instalacji OZE i otrzymali wydane przez Prezesa URE zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji, mogą uczestniczyć w aukcji za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o OZE ogłoszono cztery rodzaje aukcji. Dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW i o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW. Dla instalacji nowych tzw. innych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW oraz, dla instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, spełniających kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej – powyżej 3 504 MWh/MW/rok oraz o emisyjności nie większej 100 kg/MWh.

Aukcja nr 1 dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW trwa od godzinach 6.00 i zakończy się o 14.00. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana podczas tej aukcji wynosi 2 113 887 MWh, a jej wartość maksymalna to 1 262 797 422 zł.

Aukcja nr 2 dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW odbywa się się godzinach 7.00 – 15.00. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana podczas tej aukcji wynosi 2 309 382 MWh,a jej wartość maksymalna to 1 365 351 905 zł.

Aukcja nr 3 dla instalacji nowych tzw. innych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, (w szczególności: fotowoltaika, energetyka wiatrowa, niektóre elektrownie wodne) rozpoczęła się od 8.00  i potrwa do 16.00. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana podczas tej aukcji wynosi 1 575 000 MWh, a jej wartość maksymalna to 744 036 736 zł.

Aukcja nr 4 dla instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, spełniających kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej – powyżej 3504 MWh/MW/rok oraz o emisyjności nie większej 100 kg/MWh (w szczególności: niektóre elektrownie wodne) odbędzie się godzinach 9.00 – 17.00. Maksymalna ilość maksymalna ilość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w podczas tej aukcji wynosi 1 306 870 MWh, a jej wartość maksymalna to 538 297 239 zł.

Aukcję wygrają uczestnicy, którzy zaoferują najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej aż do wyczerpania ilości lub wartości energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży w danej aukcji. W przypadku, gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą cenę sprzedaży energii elektrycznej, wówczas te oferty będą szeregowane według kolejności ich wysłania, przy czym w przypadku wprowadzenia zmian do oferty, zdecyduje data i godzina wysłania ostatniej modyfikacji.

Do jednej aukcji wytwórca energii z odnawialnych źródeł może wysłać więcej niż jedną ofertę, jeśli oferty dotyczą różnych OZE do niego należących. W przypadku, gdy w sesji danej aukcji zostaną złożone mniej niż trzy oferty spełniające wymagania ustawy OZE, aukcja nie zostanie przeprowadzona.

Resort energii przewiduje, że aukcje z 2017 r. doprowadzą do powstania małych (do 1 MW) biogazowni rolniczych o łącznej mocy 70 MW i dużych (powyżej 1 MW) o łącznej mocy 30 MW.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno