zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

RWE o rynku energii elektrycznej w Polsce

Strona główna > Archiwa wpisów > RWE o rynku energii elektrycznej w Polsce

Analitycy RWE Polska po raz kolejny opracowali „Raport o rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego w Polsce”, podsumowujący między innymi najważniejsze trendy oraz kierunki rozwoju rynku energii w roku 2015. Zwracają oni uwagę w swoim opracowaniu między innymi na rosnącą rolę odnawialnych źródeł energii i generacji rozproszonej.

W ocenie analityków RWE rok 2015 oznaczał dla polskiego rynku energii wiele istotnych zmian. Ciepła zima i rekordowe wyniki wytwarzania przez elektrownie wiatrowe przy prawie niezmienionym popycie, spowodowały utrzymanie wysokiej podaży. Taka sytuacja negatywnie odbiła się na notowaniach obu rynków energii elektrycznej – spotowego i terminowego – na Towarowej Giełdzie Energii (TGE).

Z danych Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wynika, że w 2015 roku zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce wzrosło rok do roku o 1,4 proc.. W sumie potrzeby polskiego rynku wyniosły 161,3 TWh, z czego na rynku Dnia Następnego TGE sprzedano 25 TWh (w porównaniu z 23,7 TWh w 2014 r.). Średnia cena godzinowa Rynku Dnia Następnego wyniosła 157 PLN/MWh, co oznacza spadek rok do roku o 12,7 proc.

Autorzy raportu zwracają też uwagę, ze ubiegły rok przyniósł znaczący wzrost mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach energii, przede wszystkim w elektrowniach wiatrowych (+18 proc. w stosunku do 2014 r.), oraz jeszcze większy, ponad 3-krotny wzrost mocy zainstalowanych w elektrowniach słonecznych. Sama tylko produkcja energii wiatrowej wzrosła o ok. 50 proc. w stosunku do 2014 roku. W trakcie roku padały kolejne rekordy wytwarzania energii w źródłach wiatrowych, a poziom maksymalny – 4252 MW – został osiągnięty w grudniu.

Analitycy RWE odnotowują również sierpniowe problemy z deficytem mocy, wywołanym falą upałów i brakiem wody do chłodzenia bloków wytwórczych. W konsekwencji nieplanowanego ubytku aż 4000 MW mocy, wprowadzono tzw. 20 stopień zasilania, oznaczający poważne ograniczenia dostaw prądu dla największych odbiorców. Problemy krajowego systemu elektroenergetycznego bardzo gwałtownie, choć krótkotrwale, wpłynęły na silny – nawet sześciokrotny – wzrost cen energii sprzedawanej na parkietach TGE.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno