zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Ustawa o odnawialnych źródłach energii – nowelizacja ustawy

Strona główna > Archiwa wpisów > Ustawa o odnawialnych źródłach energii – nowelizacja ustawy

We wtorek na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego został opublikowany projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Projektem miał tego samego dnia zająć się rząd, ale ostatecznie na radzie ministrówgo nie omawiano.

Datowany na 19 lutego projekt, omawiany kilka dni wcześniej na posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów, został przekazany w poniedziałek do Kancelarii Premiera.

Jak wyjaśniło ministerstwo energii celem projektu jest przede wszystkim zapewnienie pełnej zgodności przepisów ustawa OZE z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, do czego strona polska zobowiązała się wobec Komisji Europejskiej w procedurze notyfikacji system wspierania OZE.

Jednocześnie w ocenie skutków regulacji ME przyznało, że regulacje zawarte w ustawie OZE w dotychczasowym brzmieniu nie zapewniają skutecznego kształtowania polityki w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE), w szczególności w zakresie systemu wsparcia oraz struktury wytwarzania energii z OZE. Według ministerstw ma to negatywny wpływ także na możliwość zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, zarówno w wymiarze krajowym, jak i lokalnym. W ocenie ME zaproponowane regulacje umożliwią realizację celów na poziomie 15 proc. udziału energii OZE w końcowym zużyciu energii brutto, zgodnie z przyjętym zobowiązaniem międzynarodowym.

Nowelizacja wprowadza między innymi  zmiany odnośnie opodatkowania elektrowni wiatrowych. Zgodnie z projektem podatek od nieruchomości będzie naliczany jedynie od części budowlanej, tak jak to przewidują przepisy ogólnobudowlane. Oznacza to, że jeśli zmiany wejdą w życie, zostaną przywrócone poprzednie zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych obowiązujące przed 1 stycznia 2017 r.

Nowelizacja przewiduje też zmianę brzmienia zapisów ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych i przywrócenie rozpatrywanie kwestii udzielania pozwolenia na budowę na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów ustawy- Prawo budowlane. W momencie wejścia w życie poprzedniej nowelizacji, inwestorzy mieli trzy lata na dokończenie rozpoczętych budów. Jednak przepisy ogólnobudowlane zakładają trzy lata na rozpoczęcie budowy, od czasu uzyskania pozwolenia na budowę.

Z kwestii spornych pozostał wymóg minimalnej odległość budowy wieży elektrowni wiatrowej od zabudowań – w odległości 10-krotności jej wysokości. Zmienione mają być natomiast przepisy, z których wynika, że zasada minimalnej odległości działa w dwie strony – że nie można postawić budynku w odległości od wiatraka mniejszej niż 10-krotność wysokości.

W projekcie nowelizacji ustawy o OZE wprowadza się nowy podział na tzw. koszyki aukcyjne. Nowelizacja określa też wolumen i wartości energii, które rząd będzie chciał zakupić w tegorocznych aukcjach.

Przygotowana przez ME nowelizacja wprowadza też nowe mechanizmy wsparcia dla instalacji OZE o mocy do 500 kW, w postaci stałej ceny, z której będą mogli skorzystać producenci energii z elektrowni wodnych, biogazu rolniczego, odpadowego czy otrzymywanego z oczyszczalni ścieków.

Proponowane jest wprowadzenie dla wyżej wymienionych instalacji o mocy zainstalowanej mniejszej niż 500 kW mechanizmu określonego w ustawie jako feed-in-tariff (FIT), a dla instalacji o mocy nie mniejszej niż 500 kW i mniejszej niż 1 MW – systemu nazwanego feed-in-premium (FIP).

Przygotowana przez Ministerstwo Energii nowelizacja wprowadza też zmiany związane z definicjami w obszarze energetyki biomasowej i współspalania. Definicję biomasy, w stosunku do wcześniejszej wersji projektu, poszerzono o “przetworzoną biomasę w postaci brykietu i peletu”. Natomiast na wniosek resortu rolnictwa, z definicji biomasy wykreślono ujęcie ziaren zbóż pełnowartościowych z definicji toryfikatu oraz tzw. biowęgla.

Nowelizacja zmienia również definicje mini i mikroistalacji OZE. Maksymalna mocy mikroinstalacji została zwiększona z 40 do 50 kW, a małej z 200 kW do 500 kW.

Z opublikowanego poniedziałek porządku obrad Rady Ministrów wynikało, że projektem nowelizacji ustawy o OZE rząd zajmie się na wtorkowym posiedzeniu, ale ostatecznie do tego nie doszło. Jeszcze w poniedziałek KPRM skierował do resortu energii pismo, miedzy innymi z prośbą o pilne przekazanie, projektów aktów wykonawczych związanych z nowelizacją, bo jak uzasadniono mają one podstawowe znaczenie dla proponowanych regulacji.

Jak tłumaczył  we wtorek w TVP Info Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, zdecydował się on zrezygnować z omawiania nowelizacji na posiedzeniu rządu, bo niedopięte zostały wszystkie uzgodnienia międzyresortowe. Jednocześnie podkreślił, że kwestia nowelizacji jest pilna, bo możemy się nie wywiązać ze zobowiązań w stosunku do Komisji Europejski. Jak zapewnił stanowisko w sprawie projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii powinno zostać wypracowane na następne posiedzenie rządu i Rada Ministrów bez problemów przyjmie ustawę.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno