zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Sejm przyjął ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Strona główna > Archiwa wpisów > Sejm przyjął ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych

W czwartek 11 stycznia 2018r. Sejm przyjął oraz skierował do dalszych prac w Senacie projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Za przyjęciem  ustawy głosowało 235 posłów, 165 było przeciw, 18 się wstrzymało. Nowe przepisy mają wspierać miedzy innymi rozwój rynku elektromobilności

Ministerstwo Energii, które przygotowało projekt, uzasadnia, że celem wprowadzenia w życie nowych przepisów jest stymulowanie rozwoju elektromobilności oraz zastosowania paliw alternatywnych w transporcie, w szczególności energii elektrycznej.

Resort podkreślał w uzasadnieniu projektu, że transport oparty o energię elektryczną jest nowym, szybko rozwijającym się trendem, który obejmuje coraz więcej krajów, a sam rynek elektromobilności pozwala na wykreowanie nowych rozwiązań oraz modeli biznesowych.

W ocenie ministerstwa projekt ustawy będzie impulsem do budowy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Jednym z ważnych elementów projektu jest określenie ścieżki rozwoju i budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz punktów tankowania gazu ziemnego.

Ustawa przewiduje między innymi wprowadzenie system zachęt; zakup osobowego samochodu elektrycznego ma być zwolniony z akcyzy, a przedsiębiorstwa uzyskają możliwość wyższego odpisu amortyzacyjnego z tytułu zużycia pojazdu elektrycznego. Ponadto do końca 2025 r. kierowcy samochodów elektrycznych będą mogli korzystać z tzw. buspasów. Ustawa zakłada też bezpłatne parkowanie w strefach płatnego parkowania dla samochodów napędzanych paliwem alternatywnym.

Przepisy ustawy zakładają też budowę sieci bazowej infrastruktury dla paliw alternatywnych w aglomeracjach miejskich, na obszarach gęsto zaludnionych oraz wzdłuż dróg należących do transeuropejskich korytarzy transportowych. Planuje się, że do końca 2020 r. sieć bazową stworzy 6 tys. punktów ładowania energią elektryczną o normalnej mocy i 400 punktów ładowania energią elektryczną o dużej mocy oraz 70 punktów tankowania CNG rozmieszczonych w 32 aglomeracjach miejskich i na obszarach gęsto zaludnionych.

Ustawa przewiduje również możliwość wprowadzenia przez rady gmin stref czystego transportu, po których mogłyby się poruszać tylko pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi (energią elektryczną, gazem ziemnym). Wprowadzenie takich stref nie będzie obligatoryjne, ale może ułatwić samorządom walkę z zanieczyszczeniem powietrza w miastach. Za wjazd do strefy czystego transportu użytkownicy pojazdów samochodowych spalinowych będą ponosić opłaty. Opłaty te będą dochodem gminnym, a ich wysokość nie będzie mogła przekroczyć 30 zł dziennie.

W ustawie znalazły się także regulacje dotyczące wykorzystania dróg na potrzeby prac badawczych nad pojazdami autonomicznymi.

Po przyjęciu przez Sejm ustawa trafi do prac w Senacie.


Czytaj również:

2018 rok przełomowy dla rozwoju elektromobilności w Polsce

Kto w Polsce chce kupić samochód elektryczny?

Jakie auta elektryczne są dostępne w Polsce? Ile kosztują? Zobacz raport

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno