zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Spada dynamika przyrostu mocy OZE

Strona główna > Archiwa wpisów > Spada dynamika przyrostu mocy OZE

W trzecim kwartale 2016 roku przybyło tylko 140 MW nowych mocy w odnawialnych źródłach energii, podczas gdy w pierwszym półroczu bieżącego roku uruchomiono instalacje OZE o łącznej mocy prawie 1300 MW.

Z danych pochodzących z Ministerstwo Energii i Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że na koniec września br. moc zainstalowana w odnawialnych źródłach energii w Polsce wyniosła 8 381 MW, to 140 MW więcej niż na koniec pierwszego półrocza 2016 roku. W całym 2016 roku przybyło w Polsce 1 411 MW nowych mocy w OZE.

Na koniec trzeciego kwartału mieliśmy 5 788 MW w elektrowniach wiatrowych, to oznacza wzrost o 1 206 MW w porównaniu do końca ubiegłego roku i o 128 MW w odniesieniu do końca pierwszego półrocza br.

Moc elektrowni biomasowych wzrosła w tym roku (w pierwszym półroczu) o 150 MW, do poziomu mocy 1 273 MW.

Elektrownie wodne, z mocą 990 MW na koniec trzeciego kwartału 2016 roku, odnotowały wzrost o 8 MW w tym roku, z czego 0 3 MW w trzecim kwartale.

Moc elektrowni biogazowych wzrosła w tym roku o 21 MW,( z czego o 4 MW w trzecim kwartale) – do 233 MW.

Na koniec trzeciego kwartału br. moc zainstalowana elektrowni fotowoltaicznych wyniosła 97 MW i była o 26 MW wyższa niż na początku roku i 5 MW wyższa w porównaniu do końca pierwszego półrocza 2016 r.

Dane te uwzględniają instalacje, w przypadku których Urząd Regulacji Energetyki wydał koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej i które są uwzględnianych w rejestrze wytwórców energii w małej instalacji bądź w rejestrze wytwórców biogazu rolniczego lub mikroinstalacji oraz w przypadku których wnioskowano o wydanie świadectw pochodzenia (zielonych certyfikatów).

Szczególnie w grupie elektrowni fotowoltaicznych ich łączna moc w Polsce jest znacznie wyższa, jeśli uwzględnilibyśmy również elektrownie fotowoltaiczne w grupie mikroinstalacji, które funkcjonują poza systemem zielonych certyfikatów i w przypadku których nie trzeba występować o koncesję.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno