zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Strona internetowa projektu RIGRID

Data

Dzisiaj uruchomiono stronę internetową projektu RIGRID – inteligentnych sieci elektroenergetycznych na obszarach wiejskich. Projekt jest realizowany przez polsko-niemieckie konsorcjum, w którego skład wchodzą Europejski Instytut Miedzi, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej (odpowiedzialnym za realizację zadań badawczych) i polska spółka Electrum (partner przemysłowy). Najważniejszym partnerem po stronie niemieckiej jest Instytut Fraunhofera IFF, posiadający bogate doświadczenie w realizacji projektów inteligentnych sieci. IFF odgrywa rolę głównego koordynatora projektu. Projekt finansuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu ERA-Net Smart Grids Plus.

Celem projektu jest opracowanie i demonstracja innowacyjnego narzędzia do planowania i sterowania infrastrukturą elektroenergetyczą na obszarach wiejskich. Narzędzie będzie testowane podczas realizacji projektu sieci smart grid na obszarze gminy Puńsk, a następnie przy planowaniu rozbudowy sieci smart grid na obszarze Dardesheim.

Strona internetowa projektu

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno