zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Tauron Dystrybucja inwestuje w sieć w Częstochowie

Strona główna > Archiwa wpisów > Tauron Dystrybucja inwestuje w sieć w Częstochowie

Data
Tagi

W tym roku Tauron Dystrybucja na terenie Oddziału Częstochowa zainwestuje 36 milionów złotych w modernizację i rozbudowę sieci elektroenergetycznej, a także przeznaczy na oświetlenie uliczne 830 tys. złotych.

Plan inwestycyjny zakłada rozbudowę i modernizację sieci, zmniejszenie długości i liczby ograniczeń w dostawie energii elektrycznej oraz zwiększenie jej przepustowości. Na bieżąco realizowane są zadania związane z procesem przyłączenia odbiorców do sieci dystrybucyjnej.

W 2017 r. na terenie Częstochowy zaplanowano modernizację istniejących sieci SN (średniego napięcia) i nN (niskiego napięcia), przebudowę linii napowietrznych SN na linie kablowe, budowę nowych powiązań kablowych między węzłami stacyjnymi SN/nN. Planowane inwestycje pozwolą na realizacje zadań związanych z przyłączeniem nowych podmiotów gospodarczych na terenach Strefy Ekonomicznej (obszar Skorki i Kusięcka). Wartość planowanych nakładów inwestycyjnych na terenie Częstochowy to blisko 5 mln zł.

Tauron Dystrybucja w uzgodnieniu z Miejskim Zarządem Dróg i Transportu w Częstochowie zrealizuje także w tym roku zadania związane z infrastrukturą oświetleniową przeznaczając na ten cel łącznie 380 tys. zł. W zakres prac wejdzie: wymiana opraw sodowych na oprawy energooszczędne LED oraz wymianę słupów oświetlenia ulicznego.

Na pozostałym obszarze działania Oddziału w Częstochowie, spółka zaplanowała realizację zadań sieciowych związanych z modernizacją istniejących sieci WN (wysokich napięć), SN i nN, stacji transformatorowych i budową nowych węzłów sieciowych oraz powiązań linii promieniowych SN. Planowany koszt tych zadań to 31 mln zł. Oprócz tego spółka zamierza zmodernizować i rozbudować infrastrukturę oświetlenia ulicznego na terenie kilku gmin na łączną kwotę 450 tys. zł.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno