zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Tauron przeznaczy 1 mln zł na projekt badawczy DSR

Strona główna > Archiwa wpisów > Tauron przeznaczy 1 mln zł na projekt badawczy DSR

Data
Tagi

Tauron ogłosił przetarg na usługi badawczo-rozwojowe dotyczące sterowania bilansem energetycznym. Wypracowane rozwiązania mają służyć optymalnemu wykorzystaniu mocy dostępnych w krajowym systemie energetycznym.

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług analitycznych i badawczych, a także sporządzenie stosownej dokumentacji m.in. na temat: dostępnych technologii i urządzeń z obszaru sterowania popytem, rozpoznania rynku w zakresie oferowanych rozwiązań IT, analizę możliwości pozyskiwania danych i sposobów komunikacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami procesu, a także zbadanie preferencji klientów i motywacji, które skłonią ich do aktywnego współdziałania z Tauronem na rynku energii.

Oferty w ogłoszonym w ubiegłym tygodniu postępowaniu przetargowym można składać do 18 sierpnia 2017 r.

Zadaniem projektu, który nosi nazwę PROmoc, jest wygenerowanie korzyści z efektywnego zarządzania mocą dla trzech uczestników rynku: klienta, firmy energetycznej kontraktującej energię elektryczną oraz podmiotu zarządzającego bezpieczeństwem krajowego systemu energetycznego

Jak podkreśla Tauron najważniejsze są korzyści dla klienta, którego rola w systemie energetycznym w ciągu ostatnich lat uległa zmianie.

– Klient jest już nie tylko odbiorcą, ale stał się prosumentem m.in. wytwarzając energię w źródłach lokalnych. Aktywność klienta na rynku energetycznym może zostać wykorzystana również do odpowiedniego zarządzania zużyciem energii, czyli przenoszenia energochłonnych procesów produkcyjnych na godziny najmniejszego obciążenia systemu energetycznego. Takie rozwiązanie jest dla klienta korzystne finansowo, gdyż ceny w dolinach obciążenia systemu energetycznego są znacznie niższe. Korzystać może na tym również firma kontraktująca dla klienta energię elektryczną, która zyskiem wynikającym z dobowych różnic cen może dzielić się z klientem. Zyskuje tu również podmiot zarządzający krajowym systemem energetycznym, bo obniża się ryzyko wystąpienia niedoborów mocy i wzrasta bezpieczeństwo dostaw – zwraca uwagę Tauron.

Grupa podkreśla, że te zależności dotyczą też klientów indywidualnych, w przypadku których jednostkowy pobór mocy jest zdecydowanie niższy, ale efekt skali – np. w przypadku ponad 4,8 mln klientów indywidualnych Taurona – może również przynieść korzyści wszystkim uczestnikom rynku energii elektrycznej.

Zgodnie z nową strategią na lata 2016-2025, Tauron zamierza przeznaczyć na innowacyjne rozwiązania 0,4 proc. skonsolidowanych przychodów rocznie. Grupa angażuje się m.in. w rozwój elektromobilności, testowanie technologii wysokosprawnych baterii magazynujących energię czy badania nowatorskiego wykorzystania grafenu w energetyce.

– Efektem projektów badawczo-rozwojowych mają być innowacyjne rozwiązania i technologie, które będą służyć naszym klientom, a tym samym stanowić podstawę rozwoju potencjału Grupy. Angażowanie się w tego typu projekty świadczy o tym, że Tauron myśli o długoterminowym rozwoju Grupy i zapewnieniu jej źródeł przychodów nie tylko teraz, ale i w przyszłości – podkreśla Filip Grzegorczyk, prezes Taurona.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno