zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Tauron: więcej przyłączeń mikroinstalacji w II kwartale

Strona główna > Archiwa wpisów > Tauron: więcej przyłączeń mikroinstalacji w II kwartale

Jak wynika z informacji przekazanych portalowi Gramwzielone.pl przez spółkę Tauron Dystrybucja, w II kwartale br. odnotowano duży wzrost przyłączeń mikroinstalacji do sieci tego operatora w stosunku do liczby przyłączeń w I kwartale br. Przyłączane do sieci Taurona mikroinstalacje to niemal wyłącznie źródła fotowoltaiczne.

Jak wynikało z informacji podanych wcześniej przez spółkę Tauron Dystrybucja, w I kwartale br. do sieci tego operatora przyłączono odnawialne źródła energii o łącznej mocy około 1,5 MW. Wszystkie przyłączone instalacje OZE (ok. 300) należały do segmentu mikroinstalacji.

Dużo większą liczbę przyłączeń mikroinstalacji Tauron odnotował w II kwartale br.

Rzecznik Tauron Dystrybucja Marcin Marzyński poinformował portal Gramwzielone.pl, że w całym I półroczu reprezentowana przez niego spółka dystrybucyjna przyłączyła do sieci instalacje OZE o łącznej mocy 10,5 MW, z czego aż za 9,4 MW mocy odpowiadało przyłączonych 1710 mikroinstalacji i były to niemal wyłącznie mikroinstalacje fotowoltaiczne. Dodatkowo do źródeł średniego napięcia w II kwartale przyłączono instalacje OZE o mocy około 1,1 MW.

W informacji podanej przez rzecznika Tauron Dystrybucja zwraca uwagę relatywnie duża liczba przyłączeń mikroinstalacji w II kwartale br. wobec liczby przyłączeń podanej wcześniej za I kwartał.

Po uwzględnieniu liczby mikroinstalacji przyłączonych w I kwartale, wynika, że w II kwartale br. przyłączono do sieci Taurona około 1400 mikroinstlalacji (wobec ok. 300 w I kwartale br.), a ich łączna moc wyniosła ok. 7,9 MW. Taką różnicę wobec danych za I kwartał potwierdziło biuro prasowe Taurona.

Po I kwartale br. łączna moc źródeł odnawialnych podłączonych do sieci Tauron Dystrybucja sięgnęła 780 MW. W tym podłączonych było około 1500 mikroinstalacji o łącznej mocy ok. 9 MW.

Jeśli do tej liczby mikroinstalacji dodamy mikroinstalacje o mocy 7,9 MW, które Tauron miał przyłączyć w II kwartale, wówczas otrzymujemy całkowity potencjał mikroinstalacji przyłączonych do sieci Taurona na koniec I połowy br. wynoszący 16,9 MW, na co składa się około 2,9 tys. mikroinstalacji.

W II kwartale br. operatorzy sieci dystrybucyjnych przyłączali mikroinstalacje jeszcze w ramach funkcjonującego wówczas systemu bilansowania z założeniem sprzedaży nadwyżek energii po cenie odpowiadającej 100 proc. średniej ceny energii na rynku hurtowym z wcześniejszego kwartału.

Natomiast z dniem 1 lipca br. te instalacje, a także mikroinstalacje uruchamiane po tym terminie zostały objęte wprowadzonym w nowelizacji ustawy o OZE systemem tzw. opustów.

Tauron Dystrybucja potwierdza, że zgodnie z ustawą o OZE, od 1 lipca br. dostarczane sprzedawcy dane pomiarowe do rozliczeń prosumentów uwzględniają sumaryczne bilansowanie ilości energii z wszystkich faz dla trójfazowych mikroinstalacji.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno