zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Tylko 62 MW nowych mocy w OZE w pierwszym półroczu 2017 r.

Strona główna > Archiwa wpisów > Tylko 62 MW nowych mocy w OZE w pierwszym półroczu 2017 r.

Data
Tagi

Tylko około 62 MW nowych mocy przybyło w odnawialnych źródłach energii w pierwszym półroczu 2017 roku – wynika z opublikowanych ubiegły piątek statystyk Urzędu Regulacji Energetyki.

Jak wskazują dane URE na koniec czerwca 2017 roku moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii wyniosła 8,478 GW. Oznacza, że w pierwszym półroczu przybyło tylko ok. 62 MW mocy w tego typu źródłach. Przypominamy, że w analogicznym okresie roku ubiegłego przybyło 1,271 GW nowych mocy OZE, czyli ponad dwudziestokrotnie więcej.

Najwięcej nowych mocy w pierwszym półroczu 2017 r. przybyło w źródłach biomasowych – 42 MW, następne są elektrownie wiatrowe – 17 MW. Warto zwrócić uwagę, że w pierwszym półroczu ubiegłego roku to inwestycje w farmy wiatrowe przyczyniły się do dużego przyrostu źródeł OZE, wówczas powstały elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 1,078 GW. Również źródła biomasowe w pierwszym półroczu 2016 roku odnotowały zdecydowanie większy przyrost mocy, niż w tym roku, bo 150 MW.

Moc zainstalowana źródeł OZE[MW]

Rodzaj
instalacji
31.12.
2015 r.
30.06.
2016 r.
Zmiana 31.12.
2016 r
30.06.
2017 r.
Zmiana
Instalacje biogazowe 212 229 17 234 236 2
Instalacje biomasowe 1 123 1 273 150 1 281 1 323 42
Instalacje słoneczne 71 92 21 99 102 3
Instalacje wiatrowe 4 582 5 660 1 078 5 807 5 824 17
Instalacje wodne 982 987 6 994 993 -1
Łącznie 6 970 8 241 1 271 8 416 8 478 62

Dane publikowane przez URE obejmują instalacje, które uzyskały koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej, a także wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (rejestr wytwórców energii w małej instalacji) lub wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego Prezesa Agencji Rynku Rolnego (rejestr wytwórców biogazu rolniczego), a także mikroinstalacje, wnioskujące o wydanie świadectw pochodzenia.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno