zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

URE: Czerwcowe aukcje na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach OZE rozstrzygnięte

Strona główna > Archiwa wpisów > URE: Czerwcowe aukcje na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach OZE rozstrzygnięte

Data
Tagi

W dwóch czerwcowych aukcjach na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnych źródeł energii wpłynęło 537 ofert z których 396 wygrało aukcje – wynika z komunikatu Urzędu Regulacji Energetyki.

W trakcie pierwszej sesji w dniu 29 czerwca wysłano łącznie 489 ofert. Za skutecznie złożone uznano 472 oferty, a ostatecznie 352 oferty wygrały aukcję, podczas której sprzedano 99,91 proc. ilości oraz 80,63 proc. wartości energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży. Minimalna cena po jakiej energia została sprzedana to 195,00 zł/MWh, a maksymalna – 398,87 zł/MWh.

W aukcji tej oferty składać mogli wytwórcy energii elektrycznej, którzy wytworzą energię elektryczną po raz pierwszy po dniu zamknięcia aukcji w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW (w szczególności: fotowoltaika, energetyka wiatrowa, niektóre elektrownie wodne). Maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła zostać sprzedana podczas tej aukcji wyniosła 4 725 000 MWh, a maksymalna wartość energii elektrycznej 2 182 908 687 zł.

Natomiast w trakcie sesji 30 czerwca 2017 r. wysłano łącznie 48 ofert. Za skutecznie złożone uznano 44 oferty, z których wszystkie wygrały aukcję, podczas której sprzedano 21,04 proc. ilości oraz 18,36 proc. wartości energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży. Minimalna cena po jakiej energia została sprzedana to 290,00 zł/MWh, a maksymalna – 474,00 zł/MWh.

W tej aukcji oferty mogli składać wytwórcy energii elektrycznej z instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, spełniające kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej – powyżej 3 504 MWh/MW/rok oraz o emisyjności nie większej 100 kg/MWh (w szczególności: niektóre elektrownie wodne). Maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła zostać sprzedana w drodze tej aukcji wynosiła 1 484 764 MWh, a maksymalna jej wartość 631 329 732 zł.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.