zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

URE: piąty przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej rozstrzygnięty

Strona główna > Archiwa wpisów > URE: piąty przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej rozstrzygnięty

Data
Tagi

Komisja przetargowa wybrała 2065, spośród 2425 zgłoszonych w przetargu, przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej – poinformował Urząd Regulacji Energetyki.

W odpowiedzi na ogłoszony 21 września 2016 r. piąty przetarg na przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej, złożono 2425 ofert, których komisja przetargowa wybrała 2065. 327 ofert zostało przez komisję odrzuconych, a 33 oferty nie zostały wybrane ponieważ zadeklarowana wartość efektu energetycznego nie zawiera się w przedziale, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej.

Uczestnicy przetargu zadeklarowali w wybranych ofertach rekordowy wolumen świadectw efektywności energetycznej – 806 743,129 toe.

W poprzednim rozstrzygniętym w lipcu ubiegłego roku przetargu wybrano 983 ofert na 1120 złożonych, a łączny wolumen świadectw efektywności energetycznej z tych ofert wyniósł 495 023,296 toe. W trzecim przetargu, rozstrzygniętym we wrześniu 2015 r., wybrano 502 ofert z 735 złożonych na wolumen 149 886,169 toe. W drugim przetargu (październik 2014 r.) z 484 ofert wybrano 302, na łączny wolumen świadectw pochodzenia 57 180,146 toe. Natomiast w pierwszym przetargu(sierpień 2013 r.) z 209 skutecznie zgłoszonych ofert wybrano 102 na łączna wartość świadectw efektywności energetycznej 20 698,730 toe.

W przypadku przedsięwzięć wybranych przez komisję, podmioty które wygrały przetarg mogą uzyskać – po złożeniu stosownego wniosku – świadectwa efektywności energetycznej.

Wydanie przez Prezesa URE świadectwa efektywności energetycznej i jego przekazanie na Towarową Giełdę Energii jest jednoznaczne z powstaniem praw majątkowych i ma to miejsce w odniesieniu do tych przedsięwzięć, które zostały już zrealizowane przez podmiot, który wygrał przetarg.

Natomiast w przypadku świadectwa efektywności energetycznej wydanego dla przedsięwzięcia, które dopiero zostanie zrealizowane, materializacja prawa majątkowego nastąpi dopiero po faktycznym zrealizowaniu tego przedsięwzięcia, zawiadomieniu Prezesa URE o jego realizacji oraz po przekazaniu – przez Prezesa URE – świadectwa na Towarową Giełdę Energii.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.