zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

URE: W 2016 r. 114 odmów przyłączenia dla OZE

Strona główna > Archiwa wpisów > URE: W 2016 r. 114 odmów przyłączenia dla OZE

Data
Tagi

W ubiegłym roku przedsiębiorstwa energetyczne w Polsce odmówiły zawarcia umowy o przyłączenie do sieci dla instalacji odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy prawie 1,526 GW podał Urząd Regulacji Energetyki w sprawozdaniu z działalności za 2016 rok.

W związku z obowiązkiem niezwłocznego powiadamiania Prezesa URE przez przedsiębiorstwa energetyczne o odmowie zawarcia umowy o przyłączenie, firmy te zgłosiły w 2016 r. 133 takie przypadki na łączną moc nieco ponad 1,537 GW. Z czego w 114 przypadkach odmowy przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dotyczyły odnawialnych źródeł energii – farm wiatrowych, elektrowni fotowoltaicznych oraz biogazowni o łącznej mocy prawie 1,526 GW.

Ze statystyk URE wynika, że operatorzy systemów dystrybucyjnych odmówili przyłączenia: 49 farm wiatrowych o łącznej mocy 463 MW, 62 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy prawie 1,061 GW, trzech biogazowni o łącznej mocy ok. 2,6 MW.

Jak podaje URE, z ekspertyz i obliczeń przedłożonych przez firmy energetyczne wynika, że odmowy przyłączenia z przyczyn technicznych wydawano głównie ze względu na niespełnienie wymagań jakościowych energii, ze względu na zagrożenia zwarciowe sieci SN, ze względu na niezachowanie lokalnego charakteru źródła oraz ze względu na przeciążenia sieci.

Dane URE wskazują, że liczba złożonych przez przedsiębiorstwa energetyczne powiadomień o odmowach przyłączenia do sieci wzrosła w 2016 roku o ok. 12 proc. w porównaniu do roku 2015.

Przypominamy, że w całym ubiegły roku moc elektrowni OZE, które uzyskały koncesję URE wzrosła o około 1,4 GW, a samy pierwszym półroczu 2016 roku o prawie 1,2 GW. Natomiast w pierwszym półroczu przybyło tylko 62 MW mocy w nowych instalacjach OZE.

Jak wskazują dane Polskich Sieci Elektroenergetycznych, w pierwszym półroczu 2017 roku udział przyłączonych do KSE źródeł OZE w produkcji energii elektrycznej sięgał 9,8 proc., podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 8,6 proc.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno