zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Urząd Regulacji Energetyki podał wyniki aukcji OZE

Strona główna > Archiwa wpisów > Urząd Regulacji Energetyki podał wyniki aukcji OZE

Data
Tagi

Urząd Regulacji Energetyki opublikował we wtorek późnym wieczorem komunikat o wynikach aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. Z informacji Urzędu wynika, że przeprowadzone zostały trzy z czterech zaplanowanych aukcji.

Jak informuje URE, 30 grudnia odbyły się cztery sesje aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnych źródeł energii. Jednak ustalony w ustawie OZE warunek przeprowadzenia aukcji, który mówi, iż może być ona przeprowadzona jeśli będą na niej zgłoszone nie mniej niż trzy ważne oferty zgodne wymaganiami określonymi w ustawie, w przypadku jednej z aukcji nie został spełniony. Chodzi o aukcję nr 2 dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, w przypadku której wpłynęła tylko jedna ważna oferta. Przypomina, że w ramach tej aukcji przewidziano sprzedaż przez właścicieli tych instalacji OZE do 2 309 382 MWh energii elektrycznej o wartość nie przekraczającej prawie 1,4 mld zł.

Pozostałe trzy aukcje zostały przeprowadzone. W przypadku aukcji nr 1 – dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW aukcję wygrało 6 firm, które złożyły 7 ofert. Minimalna cena po jakiej energia została sprzedana podczas tej aukcji wyniosła 502,23 zł/MWh, a maksymalna – 504,57 zł/MWh. Podczas tej aukcji sprzedano 824 629 MWh energii elektrycznej o wartości prawie 415,4 mln zł. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła być sprzedana podczas tej aukcji wynosiła 2 113 887 MWh, a pułap wartości maksymalnej był ustalony na poziomie prawie 1, 263 mld zł.

Aukcję nr 3 (dla instalacji nowych tzw. innych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, w szczególności: fotowoltaika, energetyka wiatrowa, niektóre elektrownie wodne) wygrały 62 firmy, które złożyły 84 oferty. Minimalna cena po jakiej energia została sprzedana podczas tej aukcji wyniosła 253,5 zł/MWh, a maksymalna- 408,8 zł/MWh. Łącznie na aukcji nr 3 sprzedano 1 567 288,818 MWh energii elektrycznej o wartości prawie 554,5 mln zł. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła być sprzedana podczas tej aukcji wynosi 1 575 000 MWh, a jej wartość maksymalną ustalono na poziomie nieco ponad 744 mln zł.

Aukcję nr 4 (dla instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, spełniających kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej – powyżej 3504 MWh/MW/rok oraz o emisyjności nie większej 100 kg/MWh, w szczególności niektóre elektrownie wodne) wygrało 40 firm, które złożyły 49 ofert. Minimalna cena po jakiej energia została sprzedana podczas tej aukcji wyniosła 30 zł/MWh, a maksymalna – 468 zł/MWh. Łącznie na aukcji nr 3 sprzedano 416 553,540 MWh o wartości nieco ponad 155 mln zł. Maksymalna ilość maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła zostać sprzedana w podczas tej aukcji wynosiła 1 306 870 MWh, a jej wartość prawie 538,3 mln.

Urząd w swoim komunikacie nie odnosi się zgłaszanych przez uczestników aukcji problemów z funkcjonowaniem Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA), które miały im uniemożliwiać składanie ofert . Podaje jedynie, że z analizy danych raportowych systemu IPA wynika, iż sesje wszystkich aukcji odbyły się w terminach wynikających z treści ogłoszeń o ich przeprowadzeniu. W trakcie wszystkich czterech sesji aukcji według danych URE skutecznie zostało złożonych 209 ofert: akcja nr 1 – 7 ofert, akcja nr 2 – 1 oferta, akcja nr 3 – 152 oferty i akcja nr 4 – 49 ofert. Jednocześnie na aukcję wpłynęło 15 ofert, które z uwagi na brak złożenia podpisów zgodnych z zasadami reprezentacji nie mogły zostać zakwalifikowane jako złożone.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.