zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Ustawa o elektromobilności trafiła do konsultacji społecznych

Strona główna > Archiwa wpisów > Ustawa o elektromobilności trafiła do konsultacji społecznych

Data
Tagi

W czwartek 27 kwietnia w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji został umieszczony projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych wraz z Uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji. Projekt został skierowany do konsultacji społecznych, które potrwają do końca maja.

– Dziś przedstawiamy Państwu projekt, który jest efektem rocznych dyskusji i analiz, tego co dzieje się na świecie w zakresie elektromobilności. Ta ustawa będzie stanowić „konstytucję” dla rozwoju rynku pojazdów elektrycznych w Polsce – mówił wiceminister energii Michał Kurtyka podczas spotkania z dziennikarzami.

Wiceminister Kurtyka podkreślił, że opracowanie ustawy o rozwoju elektromobilności i paliwach alternatywnych to kolejny, ważny krok na drodze do realizacji założeń opracowanego przez ME Planu Rozwoju Elektromobilności. Zaznaczył, że projekt wpisuje się w ciąg działań Ministerstwa Energii nakierowanych na rozwój transportu elektrycznego.

– Ich celem jest m.in. zwiększenie liczby pojazdów elektrycznych na drogach, rozwój przemysłu elektromobilności – mówił wiceszef ME.

Zdaniem wiceministra Kurtyki rozwój tego sektora dostarczy także impulsu do rozwoju polskiego przemysłu samochodowego.

– Nowe przepisy umocnią pozycję polskich firm już dziś działających na rynku i stworzą okazję do budowy samodzielnych, polskich marek – ocenił.

Dodał, że elektryfikacja transportu pozwoli również na uniezależnienie się Polski od importu ropy z jednego kierunku.

Podsekretarz stanu w ME zauważył także, że ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój nowej gałęzi gospodarki w Polsce będzie wykreowanie odpowiedniego popytu na pojazdy elektryczne.

– Dlatego, oprócz zachęt dla firm i osób indywidualnych, ustawa o elektromobilności wprowadza bodźce dla administracji lokalnej i centralnej do przechodzenia na transport elektryczny – mówił.

Podkreślał również rolę konsultacji w opracowaniu ostatecznych rozwiązań ustawy.

– Elektromobilność to realna szansa na rozwój i wzrost innowacyjności polskiej gospodarki, ale to także projekt „skrojony na miarę” oczekiwań i potrzeb obywateli – mówił.

Dostrzegamy zainteresowanie jakim cieszy się nasza inicjatywa i widzimy jak pozytywnie na nasze propozycje reaguje rynek. Dlatego zależy nam tym, żebyśmy wspólnie opracowali rozwiązania z których potem razem będziemy korzystać – podsumował.

Ustawa przewiduje m.in., że przy zakupie samochodu elektrycznego będzie można liczyć na niższą akcyzę. Samochody z napędem elektrycznym będą mogły jeździć buspasami oraz parkować za darmo na płatnych parkingach. W ogólnodostępnym punkcie ładowania właściciele tego typu samochodów będą mogli wybrać dostawcę usługi ładowania, u którego będzie miał abonament lub będzie mógł wykupić taką usługę jednorazowo.

Projekt zakłada, że do 2025 roku 50 proc. pojazdów centralnej administracji publicznej będzie elektryczna, zaś jednostki samorządu terytorialnego będą miały w tym czasie 30 proc. takich pojazdów.

W projektowanej ustawie określono między innymi podmioty odpowiedzialne za budowę i zarządzanie punktami ładowania energią elektryczną i punktami tankowania gazu CNG. Projekt ustawy nakłada obowiązki w tym zakresie na operatorów systemów dystrybucyjnych zarówno gazowych, jak i elektroenergetycznych.

Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznych zostanie zobowiązany do przygotowania programu dotyczącego ogólnodostępnych punktów ładowania na obszarach określonych w ustawie. W przypadku nierozstrzygnięcia konkursów na operatów infrastruktury do ładownia pojazdów elektrycznych OSD będzie zobowiązany do wybudowania i zarządzania ogólnodostępnym punktem ładowania.

Natomiast operator systemu dystrybucyjnego gazowego będzie podmiotem zobowiązanym do sporządzenia programu budowy punktów tankowania gazu CNG i wybudowania infrastruktury, która zostanie wskazana w programie.

Projekt zakłada stworzenie sieci bazowej infrastruktury paliw alternatywnych. W ocenie autorów projektu stworzenie takiej sieci, szczególnie w zakresie punktów ładowania pojazdów elektrycznych, jest pierwszym i najważniejszym krokiem w rozwoju rynku elektromobilności i paliw alternatywnych w Polsce.

Ministerstwo Energii chce, aby ustawa weszła w życie z początkiem przyszłego roku.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno