zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

W 2016 r. w Polsce niższy udział OZE w zużyciu energii

Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w Polsce w 2016 r. w porównaniu do lat 2013-2015 spadł  – wynika z danych opublikowanych w opracowaniu Głównego Urzędu Statystycznego  “Energia ze źródeł odnawialnych w 2016 roku”.

Jak wskazują dane GUS udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2016 r. wyniósł w Polsce 11,30 proc. Wobec 11,37 proc., w 2013 roku , 11,49 proc. w 2014 r. oraz 11,93 proc. w roku 2015.

Jednocześnie jak wynika z danych GUS udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto w ciepłownictwie i chłodnictwie wzrósł w 2016 r. do 14,70 proc. z 14,54 proc. w 2015 r. Natomiast elektroenergetyce wskaźnik ten spadł do 13,36 proc. z 13,43 proc. w 2016 r. Podobnie w transporcie spadł do 3,93 proc. z 6,44 proc. w 2015 r.

Przypominamy, że zgodnie z unijną dyrektywą 2009/28/WE obowiązkowy cel krajowy udział energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto dla Polski wynosi 15 proc.

Komentując dane GUS prezes Instytutu Energii Odnawialnej Grzegorz Wiśniewski podkreśla, że jeśli chodzi o OZE w Polsce obserwujemy jednoznaczny trend w dół, a proste ekstrapolacje pokazują, że Polska nie osiągnie żadnego z założonych celów cząstkowych przyjętych w tzw. Krajowym Planie Działań z 2010 roku w segmentach ciepła, energii elektrycznej i biopaliw, ani też prawnie wymaganego dyrektywą łącznego celu 15 proc.

Jednocześnie ekspert tłumaczy, że aby unikać kar Polska będzie musiała się rozliczyć z zobowiązania OZE np. w formie transferu statystycznego z krajami UE, które swój cel OZE przekroczą. Jak szacuje Wiśniewski przy obecnych trendach  może nam zabraknąć ponad 27 TWh energii z OZE, a to oznacza łączne koszty transferu statystycznego na poziomie ok. 12,5 mld zł. Jednocześnie zaznacza on, że koszty te mogą wzrosnąć nawet do 17,5 mld zł, jeśli utrzyma się obserwowany w latach 2015-2016 trend rozwoju OZE w naszym kraju.


Czytaj również:

IEO: Rządowy scenariusz zmian w miksie energetycznym oznacza zdecydowany wzrost cen energii

Jak będzie się zmieniał polski miks energetyczny

IEA: Świat zmienia diametralnie sposób zaspakajania zapotrzebowania na energię

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.