zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

W 2017 r. 2,8 GW nowych źródeł OZE we Francji, ale realizacja długoterminowego planu zagrożona

Strona główna > Archiwa wpisów > W 2017 r. 2,8 GW nowych źródeł OZE we Francji, ale realizacja długoterminowego planu zagrożona

Data
Tagi

W 2017 r. we Francji zostało przyłączonych do sieci prawie 2,8 GW nowych źródeł odnawialnych z czego o 65 proc. stanowiły elektrownie wiatrowe, a 32 proc. słoneczne. W samym ostatnim kwartale ubiegłego roku odnotowano wzrost mocy źródeł OZE o prawie 1,2 G MW. Mimo dość wysokich przyrostów nowych mocy w OZE, realizacja celów określonych dla energetyki odnawialnej w wieloletnim programie rozwoju francuskiej energetyki jest zagrożona.

Po wzroście o 2,763 GW na koniec 2017 roku moc źródeł OZE osiągnęła poziom 48,685 GW, co stanowi 94 proc. docelowej wartości ustalonej w wieloletnim programie rozwoju francuskiej energetyki (Programmation Pluriannuelle de l’Energie – PPE) . Cel ten, na poziomie 51,7 GW, ma zostać osiągnięty do końca 2018 roku. W ubiegłym rok źródła OZE we Francji wyprodukowały 89 TWh i miały 18,5 – procentowy udział pokrycia krajowego zużycia energii elektrycznej. Rok wcześnie ich udział był na podobnym poziomie i wyniósł 18 proc.

Największy przyrost nowych mocy OZE w ubiegłym roku odnotowano w energetyce wiatrowej – 1,797 GW, co stanowił wzrost o 15,3 proc. w ciągu roku. Moc tego typu źródeł we Francji na koniec 2017 roku wyniosła 13,559 GW. Zgodnie z planem rozwoju francuskiej energetyki do końca bieżącego roku moc farm wiatrowych ma sięgnąć poziom 15 GW. Farmy wiatrowe wyprodukowały we Francji w ubiegłym roku 24 TWh energii elektrycznej, co było wynikiem lepszym od osiągniętego rok wcześniej o 14,8 proc., a udział tego typu źródeł w pokryciu zapotrzebowania na energię elektryczną we Francji sięgnął 5 proc.

Moc elektrowni słonecznych we Francji na koniec ubiegłego roku wynosiła 7,66 GW, z czego 887 MW zostało przyłączonych w 2017 r. Jednak ten postęp wydaje się być niewystarczający do osiągnięcia celu ustalonego w PPE, który zakłada, że na koniec br. moc takich źródeł ma być na poziomie 10,2 GW. Elektrownie słoneczne wyprodukowały we Francji w ubiegłym roku 9,2 TWh energii elektrycznej, czyli o ponad 9 proc. więcej niż w roku 2016. Udział energetyki słonecznej w pokryciu zapotrzebowania na energię we Francji w ubiegłym roku wyniósł 1,9 proc.

W źródłach bioenergetycznych przybyło w ubiegłym roku 31 MW nowych mocy i na koniec roku ich moc zainstalowana sięgnęła 1,949 GW. Wyprodukowały one 7 TWh energii elektrycznej, a ich produkcja wzrosła o 5,4 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Źródła te pokryły w 1,5 proc. zużycia energii elektrycznej we Francji.

W elektrowniach wodnych w ubiegłym roku przybyło we Francji tylko 48 MW nowych moc i łączna moc zainstalowana tego typu źródeł na koniec 2017 r. wyniosła 25,517 GW. Źródła te w 2017 roku wyprodukowały 48,6 TWh energii elektrycznej, czyli o 10,7 TWh mniej niż przed rokiem. Spadek produkcji to efekt suszy we Francji w pierwszych trzech kwartałach roku Energia z hydroelektrowni w ubiegłym roku miała 10,1 proc. udział w pokryciu zapotrzebowania we Francji, podczas gdy rok wcześniej jej udział był na poziomie 12,3 proc. w 2016 r.).

We francuskim miksie energetycznym dominuje energetyka jądrowa, z której w 2016 roku pochodziło 73 proc. wyprodukowanej energii elektrycznej. W 2017 roku udział elektrowni jądrowych w produkcji energii elektrycznej był na podobnym poziomie.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno