zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

W niedalekiej perspektywie koszty OZE powinny osiągnąć “grid parity”

Strona główna > Archiwa wpisów > W niedalekiej perspektywie koszty OZE powinny osiągnąć “grid parity”

Jak wskazał w sprawozdawaniu z działalności za rok 2018 Pan Maciej Bando – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, w niedalekiej perspektywie koszty OZE powinny osiągnąć “grid parity” (tłum. parytet sieci).

Prezes URE, dodał także, że wyniki aukcji potwierdzają ogólnoeuropejski trend pokazujący, że cena energii wytwarzanej w OZE zrównuje się z ceną energii konwencjonalnej. Koszty OZE wraz z rozwojem technologii znacznie spadają, a niewielki udział dodatkowych instrumentów wsparcia potwierdza, że energia odnawialna staje się coraz bardziej konkurencyjna. Zdaniem Prezesa URE, powinna stanowić istotny składnik polskiego “miksu energetycznego”. Grid parity to określenie sytuacji, w której nowe źródło energii może dostarczać energii elektrycznej po koszcie uśrednionym, mniejszym albo równym kosztowi nabycia energii w sieci energetycznej. Osiągnięcie parytetu sieci uważa się za punkt, w którym źródło energii ma potencjał rozwoju bez subwencji lub innego typu publicznego wsparcia.

Koszty pozyskiwania energii z węgla są coraz wyższe. Warto postawić na OZE

Sprawozdanie Prezesa URE, wskazuje więc, że tzw. proces transformacji energetycznej staje się faktem, dlatego potrzebne jest wyznaczenie długoterminowych celów, a  fundamentem dla transformacji energetycznej muszą być stabilne ramy prawne, które zachęcają inwestorów.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.