zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Wkład miedzi w niskoemisyjną przyszłość

Strona główna > Archiwa wpisów > Wkład miedzi w niskoemisyjną przyszłość

Data

W perspektywie 2050 roku miedź może zmniejszyć emisję dwutlenku węgla w Unii Europejskiej o 25 proc., czyli ponad 1 100 mln ton rocznie –  wynika z raportu “Copper’s Contribution to a Low-Carbon Future”.

W opracowaniu przedstawiono między innymi przykłady opartych na miedzi technologii, które mogą przyczynić się do obniżenia emisji CO2. Autorzy raportu są przekonani, że ich wdrożenie będzie absolutną koniecznością, jeżeli Unia Europejska ma osiągnąć cele 2050.

W raporcie zaznaczono, że producenci miedzi są w pełni zaangażowani w dalszą, ekonomicznie uzasadnioną poprawę efektywności swoich procesów technologicznych w celu redukcji emisji dwutlenku węgla. Zwrócono jednak uwagę, że pełna realizacja potencjalnych  ograniczeń emisji CO2 będzie wymagała znacznych inwestycji w przemyśle w połączeniu z jasną, długoterminową wizją oraz należycie zintegrowaną polityką w zakresie odpadów i recyklingu, zapobiegania zanieczyszczeniom, efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i emisji gazów cieplarnianych.

Jednocześnie w opracowaniu podkreślono, że dużo większe znaczenie dla redukcji emisji CO2 będzie miało stosowanie produktów przemysłu miedziowego w sektorach przemysłu, mieszkalnictwa i usług.

Programy efektywności energetycznej oparte na intensywniej wykorzystujących miedź silnikach elektrycznych w przemyśle, transformatorach w sektorze energetyki oraz kablach i przewodach w sektorach mieszkaniowym i usług, mogą przynieść oszczędności emisji CO2 ponad 100 mln ton rocznie w ciągu następnych 10 do 20 lat.  Jak wyliczono w raporcie tylko przestawienie przemysłu na układy napędzane silnikami energooszczędnymi może przynieść oszczędność energii elektrycznej do 202 TWh, co oznacza redukcję emisji CO2 o 79 mln ton rocznie. Natomiast przyspieszenie wymiany transformatorów może dać oszczędność energii elektrycznej ponad 12 TWh rocznie i obniżyć emisję CO2 o prawie 4 mln ton rocznie do roku 2025. Według szacunków zawartych w raporcie optymalizacja średnic kabli elektroenergetycznych może przynieść rocznie oszczędność 35 TWh energii elektrycznej i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 14 mln ton.

Natomiast rozwijanie zarządzania energią i technologii energii słonecznej może przynieść dodatkowe oszczędności emisji CO2 w wysokości ponad 700 mln ton rocznie.

Autorzy raportu zaznaczają również, że spory potencjał redukcji emisji CO2 – 300 mln ton rocznie – mają długoterminowe programy rozwojowe, ale będą one wymagały między innymi zachęt ekonomicznych. – Niemniej jednak, w świetle ich bardzo dużego potencjału oszczędności są one warte dalszych inwestycji  – czytamy w opracowaniu.

Według wyliczeń prezentowanych w raporcie technologie w nim wskazane mogą w ciągu następnych sześciu lat zredukować emisje CO2 o ponad 150 mln ton rocznie. Jednocześnie autorzy opracowania spodziewają się, że oszczędności te będą stale rosnąć i mogą w ostatecznym wyniku obniżyć do roku 2050 całkowitą emisję CO2 Unii Europejskiej o 25 proc., tj. o ponad 1100 mln ton.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno