zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Wodór z odnawialnych źródeł energii

Strona główna > Archiwa wpisów > Wodór z odnawialnych źródeł energii

Data
Tagi

“Zielony Wodór” priorytetem w projekcie strategii wodorowej Komisji Europejskiej

Jak czytamy w zaktualizowanej wersji projektu strategii Komisji Europejskiej w sprawie strategicznych perspektyw gospodarki wodorowej w Europie, potwierdzone są priorytetowe ukierunkowanie UE na czysty wodór wytwarzany z odnawialnych źródeł energii. Wodór pozyskiwany na bazie paliw kopalnych będzie wykorzystywany w okresie przejściowym, tj. pomiędzy gospodarką paliw kopalnych, a gospodarką w pełni zieloną. Wodór jest czynnikiem umożliwiającym integrację międzysektorową, ponieważ stanowi czystą, środowiskowo zrównoważoną i elastyczną opcję przekształcania odnawialnej energii elektrycznej w nośnik energii chemicznej wykorzystywany w mobilności, ogrzewaniu i w zastosowaniach przemysłowych, na co wskazują także eksperci Decarb Europe.

Wodór i OZE. Zastosowanie i jego wpływ na środowisko oraz gospodarkę

Zgodnie z najnowszym dokumentem wykonawczym UE, wodór wytwarzany z energii wiatrowej i słonecznej jest najbardziej zgodną opcją z unijnym celem neutralności klimatu w perspektywie długoterminowej. W odwołaniu do założeń projektu strategii wykorzystanie odnawialnego wodoru jest sprawą priorytetową. Zgodnie z naszymi informacjami, publikacja dokumentu jest zakładana na 8 lipca br. Dokument ma potwierdzić założenia poprzedniego projektu. W celu obniżenia kosztów produkcji odnawialnego paliwa, na których skalę  wskazują liczni eksperci, przewidziane ma być wdrożenie dedykowanych fabryk odnawialnego wodoru na skalę “gigawatową”. Aby osiągnąć ten cel, do 2024 r. w całej UE zostaną rozmieszczone co najmniej 4 GW elektrolizerów, a do 2030 r. zainstalowane zostanie co najmniej 40 GW.

Pełna treść RAPORTU KE

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.