zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Wsparcie przedsiębiorców w transformacji przemysłowej – Program “Przemysł 4.0”

Strona główna > Archiwa wpisów > Wsparcie przedsiębiorców w transformacji przemysłowej – Program “Przemysł 4.0”

Jak podaje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, 30 mln złotych ma zostać przeznaczone na wsparcie przedsiębiorców, jednostek naukowych, klastrów innowacyjnych oraz organizacje pozarządowe na wdrażanie nowych cyfrowych rozwiązań techniczno‑technologiczno-organizacyjnych w kierunku przemysłu 4.0.

W drodze konkursu, mają zostać wyłonione tzw. Huby Innowacji Cyfrowej (Digital Innovation Hubs), które w sposób ustandaryzowany będą wspierać przedsiębiorców w transformacji cyfrowej. Reindustrializacja, która jest jednym z kluczowych elementów rozwoju gospodarki wymaga lepszego wykorzystania obecnego potencjału,  doświadczeń międzynarodowych, kapitału i know-how. Z pewnością na obecnym poziomie rozwoju technologicznego musimy wprowadzać coraz więcej inteligentnych rozwiązań (Inteligentna Industrializacja).

Magazyny energii i ich znaczenie dla przemysłu

Działania Hubów będą skierowane bezpośrednio do przedsiębiorców i będą koncentrować się m.in. na informowaniu o potencjale transformacji przemysłowej i skutkach dla modeli biznesowych czy najnowocześniejszych technologiach cyfrowych i korzyściach, które niosą dla firm. Ważnym elementem praktycznym wspierającym transformację przedsiębiorstw mają być opracowane indywidualne plany transformacji cyfrowej. Plan taki objąć ma działania implementacyjne np. integracji i uruchamianiu nowych maszyn, urządzeń czy oprogramowania. Rozwiązania technologiczne, które będą głównym obszarem specjalizacji Hubów to m.in:

  • łączność w technologii 5G,
  • algorytmy uczące się (Sztuczna Inteligencja), w tym systemy autonomiczne,
  • Internet Rzeczy (IoT),
  • BIM (Building Information Modelling),
  • technologie kwantowe (Quantum Computing),
  • rozszerzona i wirtualna rzeczywistość (AR i VR),
  • automatyka i robotyka (Computer Integrated Manufacturing),
  • cyberbezpieczeństwo.

Aplikacja do programu MPiT oparta będzie na modelu Business Model Canvas autorstwa M. Ostenwaldera, według którego aplikujący definiują propozycje wartości dla klienta, identyfikują docelowych klientów oraz wskazują wymagane do tego działania, zasoby, kanały dotarcia, partnerów i strukturę kosztów. Program będzie realizowany do 2021 roku.

PROGRAM

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno