zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Wyzwania dotyczące rynku OZE w transporcie z perspektywy wymagań dyrektywy RED II

Strona główna > Archiwa wpisów > Wyzwania dotyczące rynku OZE w transporcie z perspektywy wymagań dyrektywy RED II

Kluczowe czynniki warunkujące możliwość wykonania celu OZE w transporcie były przedmiotem posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Górnictwa i Energii w dniu 11 kwietnia z udziałem dyrektora Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej, Ministerstwa Energii – Piotra Czopka.

Podczas posiedzenia przedstawiciel  Ministerstwa Energi omówił m.in. poziom wykorzystania energii elektrycznej w transporcie, poziom konsumpcji paliw ciekłych, wykorzystanie technologii alternatywnych, a także  działania w zakresie OZE w transporcie do 2030 r. (REDI i REDII).
W kontekście poziomu wykorzystania energii elektrycznej w transporcie wskazano, że średnia UE wynosi  1,30% i obecnie zaledwie trzy kraje UE przekraczają 4%, pozostałe poniżej – 2%. Polska na tym tle jest poniżej poziomu średniego tj, udział ten stanowi  1,16%.
Ważnym podkreślenia jest fakt, że tylko nieznaczna część celu OZE na rok 2020 (10%) będzie mogła być realizowana za pomocą energii elektrycznej z OZE stosowanej
w transporcie.

Transport ciężarowy i zmniejszenie emisji spalin. Dlaczego się to opłaci? 

Proponowane działania Ministerstwa w zakresie OZE w transporcie do 2030 r. obejmują poniższe etapy:

  • Nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (m.in. określenie poziomów NCW do roku 2024; określenie poziomu opłaty zastępczej oraz współczynnika redukcyjnego do roku 2020; rozpoczęcie produkcji coHVO w krajowych rafineriach)
  • Przedłożenie proponowanych rozwiązań ustawowych na posiedzenie KERM.
  • Współpraca pomiędzy: – Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwem Rozwoju i Inwestycji oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych

Legislacja

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno